Over onder meer duurzaam grondbeheer en Natuur in de Stad Online lezen  |  Afmelden
Groen Ontwikkelfonds Brabant april 2018
COLUMN
'Als je niet beweegt, dan weet je zeker dat er niets gebeurt'
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant mag terugkijken op een vruchtbaar jaar 2017. Vele hectares nieuwe natuur, talrijke initiatieven en meer partners die willen meehelpen om een robuust natuurnetwerk in Brabant te realiseren.
We mogen trots zijn op wat er in het afgelopen jaar is bereikt. Maar dat is nog geen reden om nu tevreden achterover te leunen. Voordat we ons doel (robuust natuurnetwerk in 2027) hebben gerealiseerd moet er nog veel gebeuren.
Mary's opinie
Duurzaam grondbeheer wordt beloond
Duurzame ondernemers maken vanaf komend jaar nog meer kans op de gunning van door het Groen Ontwikkelfonds Brabant verpachte grond.
Met ingang van het pachtjaar 2019 worden alle 
pachtgronden buiten het natuurnetwerk, die nu al vallen onder de Skal-certificering, bij voorrang opnieuw aan Skal-gecertificeerde pachters aangeboden.
Op deze manier wordt voorkomen dat de gedane investeringen in deze pachtgronden verloren gaan.Lees meer
Nieuwe versie Investeringsreglement
Het Investeringsreglement, waarin de voorwaarden staan beschreven om voor subsidie in aanmerking te komen, is gewijzigd. In deze nieuwste versie van het reglement wordt extra geld beschikbaar gesteld voor nieuwe natuur binnen het N69-gebied. Dit extra geld hangt samen met de natuurcompensatie vanwege de aanleg van een nieuwe weg. In het reglement is een gebiedskaart opgenomen die laat zien waar de nieuwe natuur kan worden aangelegd. Verder zijn in het investeringsreglement kleine technische wijzigingen doorgevoerd.

Lees meer
Studenten HAS onderzoeken effect natuur en landbouw
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft drie studenten van HAS Hogeschool (Sietse Kamer, Suzanne van de Straat en Joris van de Ven) gevraagd een aanpak te ontwikkelen waarmee kan worden nagegaan of de natuurwaarde van percelen, waarop economie en natuur worden gecombineerd, ook daadwerkelijk wordt versterkt. Een groep van nieuwe HAS-afstudeerders voert over twee jaar de effectmeting uit.
Lees meer
Maak een vlog over Natuur in de Stad
Wil je graag laten zien hoe de natuur in jouw stad zich ontwikkelt? Maak dan een vlog (korte video) of een blog (geschreven tekst) en deel die met ons. Samen met de steden Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg heeft het Groen Ontwikkelfonds Brabant een campagne ontwikkeld, waarbij we regelmatig -onder meer via de sociale media en de website www.natuurlijkb5.nl- laten zien hoe de natuur in de stad zich ontwikkelt.
Wil je ook laten zien waarom jij natuur in de stad zo waardevol vindt? Maak dan ook een vlog en upload het.
Lees meer
Contact
E-mail opties