Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen

Groen Ontwikkelfonds Brabant mei 2018

COLUMN
Werk in uitvoering

Je ziet ze veel in ons straatbeeld, de bordjes ‘Werk in uitvoering’. Bedoeld om ons te waarschuwen voor gevaar, maar ook om aan anderen te laten zien dat jij bezig bent iets beter of mooier te maken.

Zie hier de parallel met onze maandelijkse voortgangsrapportages. Ze onderbouwen wat we vaak al weten of op z'n minst vermoeden. Ze maken bovendien duidelijk of we op de goede weg zitten. Zitten we dat ook? Oordeel zelf!

Mary's opinie
280.000 euro voor vrijwillige grondruil

Wie vrijwillig grond wil ruilen om daarmee nieuwe natuur te realiseren, maakt kans op een financiële bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Het fonds heeft daarvoor in 2018 een bedrag van maximaal 280.000 euro beschikbaar.

“Voor veel grondeigenaren is deze vrijwillige kavelruil een prima mogelijkheid om ook de eigen grondpositie te verbeteren”, zegt Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Lees meer
Samen nieuwe natuur realiseren in Helvoirt

Brabants Landschap (Helvoirts Broek-Noord) en de stichting Duinboeren (Brokkenbroek) hebben plannen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in en rond Helvoirt.

Percelen van zowel Groen Ontwikkelfonds Brabant, Duinboeren als Brabants Landschap worden hierbij ingezet als ruilgrond. Agrarische ondernemers en particulieren die interesse hebben voor particulier natuurbeheer of grondruil in een van deze gebieden, worden uitgenodigd om dat kenbaar te maken.

Meer weten?
Groen Ontwikkelfonds steunt 'unieke' biodiversiteitstoren
“Voor zover we weten is dit nog niet eerder in ons land tot stand gebracht”, zeggen de initiatiefnemers over de zes meter hoge biodiversiteitstoren die in Goirle gebouwd gaat worden. De biodiversiteitstoren biedt ruimte aan vogels, vleermuizen, insecten en kleine zoogdieren om er te nestelen en te overwinteren. De biodiversiteitstoren was een van de drie winnaars van de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. De andere twee waren Struweelsloten in Reusel-De Mierden en het Multifunctionele Muzebosje in Tilburg. Alle drie projecten hebben 5.000 euro ontvangen van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Lees meer
Steeds meer gemeenten zien kansen nieuwe natuur
Na de vijf grootste Brabantse steden en de regio Hart van Brabant gaat ook West-Brabant een aanzienlijke bijdrage leveren aan het realiseren van een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant. De samenwerkende partners in West-Brabant, waaronder tien gemeenten en twee waterschappen, willen in de komende tien jaar minimaal 115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aanleggen. Om het bod te kunnen waarmaken is ruim 14 miljoen euro nodig. De initiatiefnemers gaan hiervoor deels ook een beroep doen op de investeringsregeling van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Het plan
Contact
E-mail opties