Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant juni 2018
COLUMN
Kwestie van gewoon doen...
Lef kun je Brabanders niet ontzeggen. Vooruitstrevendheid evenmin. Het nieuwste initiatief van stichting Voedselbosbouw Nederland geeft daar opnieuw blijk van. Samen met Groen Ontwikkelfonds Brabant en HAS Hogeschool hebben wij onderzocht of het mogelijk is om aanleg van nieuwe natuur en grootschalige voedselproductie samen te laten gaan. Onze conclusie: het is mogelijk.
Het vervolg is dat nu het grootste productievoedselbos van Nederland wordt ontwikkeld. In Brabant. Ben je ook benieuwd naar wat het initiatief inhoudt en waarom het een bijdrage levert aan Natuurnetwerk Brabant?
Mary's opinie
Grootste productieve voedselbos van Nederland

Op drie percelen van samen 20 hectare in Schijndel (gemeente Meierijstad) ontstaat in de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt in het najaar gestart. Het agrarische voedselbos is een initiatief van de stichting Voedselbosbouw Nederland en wordt gerealiseerd op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Studenten van HAS Hogeschool gaan onderzoek doen naar de ontwikkeling van het voedselbos. De kennis, die daarbij wordt opgedaan, wordt vervolgens actief gedeeld. Onder meer met ondernemers en organisaties die elders vergelijkbare initiatieven willen realiseren.

Meer weten?
Vanaf volgende week te koop: grond in Brabant
Vanaf volgende week worden ongeveer 100 percelen, verspreid over de hele provincie Brabant, te koop aangeboden. Zo’n 80 procent is binnen het Natuurnetwerk Brabant gelegen. Het betreft veelal reeds ingerichte natuur.  “Op de gronden die deel uitmaken van Natuurnetwerk Brabant worden kwalitatieve verplichtingen gevestigd. Daarin is vastgelegd waarvoor de grond mag worden gebruikt,” zegt projectleider Bernard van Dongen. Welke percelen beschikbaar zijn voor verkoop en hoe op de gronden kan worden geboden, is vanaf komende week terug te vinden op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Lees meer
Subsidie voor inrichting Turfvaart Bijloop Zuid
Komende donderdag 7 juni wordt een nieuw natuurgebied bij Turfvaart Bijloop Zuid opgeleverd. Waterschap Brabantse Delta heeft, in samenwerking met Natuurmonumenten en Brabants Landschap, maatregelen getroffen om onder meer de doorstroming én de kwaliteit van het water in het gebied te verbeteren. Turfvaart Bijloop Zuid is gelegen in de gemeenten Zundert en Rucphen. Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft een subsidie verstrekt voor de inrichting van ruim 22 hectare van het nieuwe natuurgebied. Een belangrijk deel van het natuurgebied is vochtige heide geworden, de rest moeras en ruigteveld.
 
Lees meer
Herstel Maasheggen dankzij kavelruilregeling
De Maasheggen heeft als eerste gebiedsproject een subsidie ontvangen voor een kavelruil. De subsidie is aangevraagd door Staatsbosbeheer. De bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt ingezet om in het Maasheggengebied, tussen Cuijk en Vierlingsbeek, gronden te ruilen. De kavelruil levert niet alleen een bijdrage aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), maar zorgt er ook voor dat de agrarische verkaveling wordt verbeterd.
Meer weten?
Contact
E-mail opties