Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant juli 2018

COLUMN
Natuur als oplossing

Dat het klimaat verandert, ook in Brabant, staat wel vast. Dat mensen, dieren en de planten in onze provincie dat (gaan) merken ook. Het weer wordt in alle opzichten extremer: van langdurige droogte tot hevige regenval. Hittestress in de steden, droogte op het boerenland en in de natuur én meer overstromingen. Terecht dus dat er zorgen zijn over de klimaatveranderingen. Genoeg reden ook om in actie te komen. Hoe dan? Mijn stelling: nieuwe natuur kan een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig Brabants landschap. Natuur als oplossing dus!
Hoe? Lees daarvoor mijn column.

Mary's opinie
Verkoop percelen start op 15 augustus

Vanaf 15 augustus aanstaande kan worden geboden op 112 percelen grond, verspreid over de hele provincie Brabant. Het gaat in totaal om 72 hectare natuurgrond binnen het Natuurnetwerk Brabant en om 12 hectare erbuiten.
Alle percelen die te koop worden aangeboden kunnen hier worden bekeken. Per perceel en/of cluster kan worden bekeken waar het is gelegen, wat de oppervlakte is en hoe het ontsloten is. Verder kunnen ook verschillende kaartlagen worden aangeklikt, zoals een luchtfoto en een kaart van het natuurbeheerplan.
De periode van inschrijving eindigt op 31 augustus om 12.00 uur. Tot 30 juli aanstaande kunnen nog via mail vragen worden gesteld over de verkoopprocedure.

Lees meer
Natuur ontwikkelen in Halsters Laag en Oudland

Om van Oudland en Halsters Laag robuuste én nog mooiere natuurgebieden te maken moet er nog circa 200 hectare nieuwe natuur worden gerealiseerd. Samen met grondeigenaren, terreinbeheerders en betrokken overheden is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor natuurrealisatie – en voor grondruil in het bijzonder. Bij dit plan worden ook drie percelen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant betrokken. Heeft u interesse om zelf natuur te realiseren, binnen of aangrenzend aan het Natuurnetwerk van het Halsters Laag en het Oudland? Dien dan vóór 5 augustus uw plan in bij Mirjam Stavleu van de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Dat kan via mail: mstavleu@brabant.nl

Meer weten?

Gracht Oud-Herlaer hersteld
In het najaar van 2017 is Oud-Herlaer verkocht. De nieuwe eigenaar Brabants Landschap wil op de plek van het 14e eeuwse kasteel én de omliggende gronden een Brabants Buitenmuseum realiseren. In de aanloop naar de verkoop heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant besloten om de voormalige slotgracht in ere te herstellen en zo de geschiedenis van deze plek deels weer zichtbaar te maken. Het herstel van de oude gracht is financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant.
Meer weten?
Natuurlijk Ondernemen... het kán!
Het houden van waterbuffels in Son en in Mierlo. De productie van spijsolie en de teelt van walnoten in Gilze en Rijen (zie bovenstaande schets). De uitbreiding van de patrijzenpopulatie in Hooge en Lage Mierde. Het herstel van het kleinschalige landschap in Princenhage. En de terugkeer naar ‘het landschap uit het verleden’ in Rijsbergen. Het zijn de zeven ondernemingsplannen, die eerder dit jaar werden gekozen uit de achttien ideeën die, in het kader van Natuurlijk Ondernemen, bij Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn ingediend. Alle ideeën zijn beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. “Het is goed om te zien dat steeds meer mensen bezig zijn met plannen op het snijvlak van natuur en economie. Dat biedt perspectief voor de toekomst”, zegt Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
De 7 plannen
Contact
E-mail opties