Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant augustus 2018

COLUMN
Bosbaden
Een zondagse wandeling door het bos. Ik doe het graag. Genieten van de stilte, de geuren, de karakteristieke bomen en de bijzondere planten. De Japanners hebben daar een woord voor. ‘Forest bathing’, vrij vertaald ‘bosbaden’. Ik las de term onlangs voor het eerst in de wekelijkse column van David de Kock en Arjan Vergeer in een regionaal dagblad. Ik herkende me er niet alleen in, het deed me ook weer beseffen hoe belangrijk bossen en bomen zijn. Voor de dieren die er wonen, voor de planten die er willen groeien, maar ook voor ons mensen. Wil je weten hoe bomen ook jou gezonder kunnen maken en waarom het goed is dat in de komende jaren in de provincie miljoenen nieuwe bomen en struiken worden geplant?
Mary's opinie
Inschrijven voor pachtgronden 2019

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in 2016 de pachtuitgifte van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant overgenomen.
Het gaat om gronden zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Brabant. De gronden zijn ooit aangekocht om uiteindelijk, al dan niet via grondruil, een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Zolang deze gronden nog niet worden ingezet voor het realiseren van natuur worden de gronden kortdurend verpacht.

Van maandag 27 augustus 2018 (12.00 uur) tot en met vrijdag 21 september 2018 (12.00 uur) kunnen geïnteresseerden inschrijven op ongeveer 1000 hectare aan pachtgrond in de provincie Noord-Brabant. Net als voorgaande jaren wordt de grond verpacht via openbare inschrijving. Alle belangstellenden beschikken daarmee over dezelfde informatie; ze weten welke gronden worden verpacht én onder welke voorwaarden.
Vanaf 27 augustus staan alle (clusters van) te verpachten percelen, op de website www.pachtbank.nl. Daar vinden geïnteresseerden ook de inschrijfvoorwaarden terug.

Inschrijven
Voorrang ondernemers met SKAL-certificaat

Enkele jaren geleden heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant de duurzaamheidsscore geïntroduceerd. Sindsdien is bij de uitgifte van pachtgronden niet slechts de geboden prijs van belang, maar ook of een potentiële pachter aantoonbare inspanningen doet voor beter waterbeheer, verbetering van de bodemkwaliteit en versterking van de biodiversiteit.

De voorwaarden voor pachtuitgifte zijn verder verfijnd. Bij de gunning van gronden met de status SKAL (zie de beschrijving van de pachtgronden op www.pachtbank.nl) krijgen de al SKAL-gecertificeerde ondernemers en de bedrijven die bezig zijn om te schakelen naar SKAL voorrang bij de gunning. Zo gaan de investeringen die zij hebben gedaan om te kunnen voldoen aan de SKAL-voorwaarden niet verloren.
Voor de SKAL-gronden geldt  een minimumprijs per hectare. Die minimumprijs staat eveneens aangegeven. Alleen in het geval er geen SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting op een dergelijk cluster inschrijft, wordt het aan een regulier bedrijf gegund. Reguliere bedrijven kunnen dus wél inschrijven.

Wat is SKAL?

Nieuwe bijeenkomst Duurzame Gronduitgifte
Op donderdag 27 september 2018 vindt op landgoed Assisië in Biezenmortel de bijeenkomst ‘Duurzame gronduitgifte: met beide benen op de Brabantse grond’ plaats. De bijeenkomst begint om 14.30 uur.
Doel van de bijeenkomst is van gedachten te wisselen over duurzaam grondbeheer. Hoe zetten partijen hun gronden in om uiteenlopende doelen te realiseren? Welke resultaten levert dat op? Welke problemen kwamen ze tegen? En: hoe zijn die opgelost?
De bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle bijeenkomst ‘Grond voor publieke doelen’ in juni 2017.
Aanmelden
Acht Brabantse winnaars Brood en Spelen

In juli zijn de zestien winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen bekend gemaakt. Brood en Spelen was een oproep aan boeren en andere grondeigenaren om, samen met ontwerpers, radicale én realistische plannen voor de vernieuwing van het platteland te bedenken. De prijsvraag was een initiatief van het College van Rijksadviseurs en is mede mogelijk gemaakt door Groen Ontwikkelfonds Brabant. De winnaars ontvangen elk een bedrag van € 25.000, plus de deskundige ondersteuning van een coach.
De Brabantse winnaars zijn: Circulaire boerderij in Beers, Smaakstaat in Halderberge, De Natuurakker in Meierijstad, Duurzaam wonen op het boerenerf in Zundert, Productief Peppelland in Meierijstad (zie foto), De wederkeer van het pastorale landschap in Boxtel, Generatiebestendig boeren in Haaren en Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek in Uden. De Kippencoupé in Oirschot en OpportuniTEA  in Someren kregen een eervolle vermelding.
Op de website van de prijsvraag Brood en Spelen staat meer informatie over de inzendingen. In het eveneens beschikbare juryrapport wordt toegelicht waarom uiteindelijk deze zestien inzendingen hebben gewonnen.

Lees meer
Contact
E-mail opties