Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, september 2018

COLUMN
Hand in hand
Minister Carola Schouten heeft haar visie op de toekomst van de agrarische sector samengevat in één woord: kringlooplandbouw. Een vorm van duurzame landbouw waarbij agrariërs beter gebruik maken van de beschikbare hulpbronnen. Kringlooplandbouw is meer dan efficiënt boeren. Het draagt ook bij aan bijvoorbeeld een beter beheer van de bodem en meer biodiversiteit. Hoe het in zijn werk gaat? We hebben al 4 jaar ervaring met “ondernemen met natuur”. We hebben in die periode laten zien dat voedselproductie en natuur prima hand in hand kunnen gaan. De ervaringen die wij daar in Brabant mee opdoen zijn waardevol én helpen om de Nederlandse praktijk van kringlooplandbouw te verrijken.
Mary's opinie
Minder inschrijvingen voor uitgifte van pachtgronden

Tot afgelopen vrijdagmiddag konden belangstellenden inschrijven op 1000 hectare pachtgrond in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om gronden zowel binnen als buiten het Natuurnetwerk Brabant. Deze gronden zijn aangekocht om uiteindelijk, vaak via grondruil, een bijdrage te leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.
In totaal zijn 670 inschrijvingen binnengekomen, iets minder dan een jaar geleden. Dit zegt uiteraard niets over de kwaliteit van de inschrijvingen. Die wordt in de komende weken, onder toezicht van een notaris, beoordeeld. Uiteindelijk leidt dit tot een gunningsvoorstel, dat vervolgens uiterlijk 1 november op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt gepubliceerd.

Lees meer
Ruim 43 hectare aan natuurgrond verkocht
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft recent een groot aantal percelen grond, verspreid over de provincie Noord-Brabant, te koop aangeboden. Het betrof veelal ingerichte natuur.
Geïnteresseerden konden tot 31 augustus jongstleden een bod op de percelen uitbrengen. Uiteindelijk hebben 21 partijen dat ook gedaan. Tot de bieders behoorden zowel agrariërs, landgoedeigenaren en particulieren als gemeenten, waterschappen en terreinbeheerders.
Groen Ontwikkelfonds heeft via deze openbare inschrijving 43 hectare grond verkocht: 38 hectare binnen het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en 5 hectare buiten het NNB.

Wie heeft gekocht?


Nieuwe natuur, met dank aan samenwerking Agro As de Peel
De proeflocatie Agro As de Peel breidt uit van 10 hectare naar circa 35 hectare. In ruil daarvoor wordt elders in de regio minimaal 30 hectare en maximaal 54 nieuwe hectare nieuwe natuur aangelegd. 
Deze ontwikkeling is het resultaat van afspraken tussen vijf gemeenten (Landerd, Uden, Mill en Sint Hubert, Boekel en Sint Anthonis), waterschap Aa en Maas en het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Groen Ontwikkelfonds Brabant bezit nu nog landbouwgronden aan de Middenpeelweg, dicht bij vliegbasis Volkel. Deze gronden worden, als onderdeel van de afspraken, toegevoegd aan proeflocatie Agro As de Peel, een plek waar (agrarische) ondernemers innovaties kunnen uittesten. Op hun beurt zorgen de vijf gemeenten en het waterschap elders voor nieuwe natuur. Dit doen zij door bermen en huidige landbouwgronden in te richten als nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant. Een echte win-winsituatie

Meer over Agro As de Peel?

Groen Ontwikkelfonds ondertekent Green Deal Voedselbossen
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft, in navolging van 21 organisaties en overheden, de Green Deal Voedselbossen ondertekend. We hebben hiermee uitgesproken ons actief te willen inzetten voor de aanleg van meer voedselbossen. Groen Ontwikkelfonds Brabant is nu al betrokken bij de plannen van stichting Voedselbosbouw Nederland om in de komende jaren in Schijndel het grootste productievoedselbos van Nederland aan te leggen.
Een Green Deal is een afspraak die ministeries maken met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden en beoogt de overgang naar een duurzame economie te versnellen. Dat doen de deelnemende partijen door “knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te delen en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden.”
Lees meer
Contact
E-mail opties