Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, december 2018
SPECIALE UITGAVE
2018 Jaar van de gemeenten
Terugkijkend op het afgelopen jaar roepen wij 2018 uit tot het 'Jaar van de Brabantse gemeenten'. Onze indruk dat steeds meer gemeenten in onze provincie de kansen en het belang van de aanleg van nieuwe natuur inzien, is meer dan alleen bevestigd.
Waarom de nu al actieve gemeenten natuurontwikkeling relevant vinden, wat ze al doen en welke tips zij aan andere gemeenten willen meegeven, leest u in deze speciale uitgave van de maandelijkse nieuwsbrief van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Benieuwd?
Mary's opinie
BREDA, DEN BOSCH, EINDHOVEN, HELMOND EN TILBURG
B5-gemeenten: 'Toon ballen en durf door te pakken'

Onlangs heeft de Tilburgse wethouder Mario Jacobs, mede namens zijn collega's van Breda, Eindhoven, Den Bosch en Helmond, op het provinciehuis mogen toelichten hoe het staat met de natuurambities van de vijf Brabantse steden. Twee jaar geleden hebben de vijf gemeenten een gezamenlijk voorstel voor de ontwikkeling van nieuwe natuur binnen hun gemeentegrenzen ingediend.
“De reacties op de presentatie waren enthousiast”, blikt Jacobs terug. “Alle aanwezigen realiseerden zich dat we iets unieks hebben gedaan door, samen met de provincie, de schouders te zetten onder de vervolmaking van het natuurnetwerk. Een opgave die jaren geleden door het Rijk over de schutting is gekieperd, maar die wij belangrijk genoeg vonden om zelf op te pakken. Wat wij doen gaat de mooie dromen voorbij. We zijn er mee aan de slag gegaan.”

Op de foto de verantwoordelijke wethouders van de B5-gemeenten. Bovenste rij: Jan van der Meer (Eindhoven), Erik de Vries (Helmond) en Mario Jacobs (Tilburg). Onderste rij: Paul de Beer (Breda) en Mike van der Geld ('s-Hertogenbosch)

Lees meer
GEMEENTE MOERDIJK
'Zorg dat je op de hoogte bent'

“Belangrijk is dat je als gemeentebestuurder op de hoogte bent van de mogelijkheden. En dat je denkt in termen van koppelkansen. Wie hebben belang bij jouw initiatief en willen aanhaken? Bij een ecologische verbindingszone denk je al snel aan samenwerking met een waterschap, maar vergeet ook het Groen Ontwikkelfonds niet. Die koppeling zou wel wat automatischer gelegd kunnen worden", zegt wethouder Desiree Brummans van gemeente Moerdijk.

Lees meer
GEMEENTE EINDHOVEN
'Zoek verbindingen!'

“Tegenwoordig heeft een stad meer biodiversiteit dan menig landelijk gebied”, stelt Jan van der Meer, wethouder van gemeente Eindhoven. “Om dieren een nieuwe leefomgeving te kunnen bieden is aanleg van nieuwe natuur belangrijk én nodig.”
Welke tip hij collega-bestuurders van andere gemeenten wil meegeven? “Zoek de verbindingen met andere beleidsvelden. En realiseer je dat natuurontwikkeling veel tijd kost. Het zijn helaas vaak trage trajecten. Daar moet je wel rekening mee houden.”

Lees meer
GEMEENTE MEIERIJSTAD
'Maak het niet te ingewikkeld'
Zonder draagvlak wordt het lastig om ambitieuze natuurplannen te realiseren, weet Harry van Rooijen, wethouder duurzaamheid en infrastructuur van de gemeente Meierijstad. Hij adviseert daarom collega-gemeentebestuurders om eerst partners te zoeken. “Maak een lijst van wat je zou willen en zoek daar de partijen bij die kunnen helpen om jouw idee verder te brengen.
Een breed draagvlak helpt uiteraard ook om de vaak noodzakelijke financiële ondersteuning te krijgen.”
Lees meer
Contact
E-mail opties