Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, januari 2019
COLUMN
Twee speerpunten voor 2019
Ons goede voornemen voor 2019? Dat kan er maar één zijn: aanleg van nog veel meer nieuwe natuur in Brabant! Hoe? Door te doen. Verwacht van ons dus geen ingewikkelde jaarplannen of gedetailleerde programma’s. Wij beperken ons voor 2019 tot slechts twee speerpunten. Welke dat zijn? Lees mijn column.
Mary's opinie
Investeringsreglement
per 1 januari gewijzigd
Het Investeringsreglement van Groen Ontwikkelfonds Brabant is per 1 januari 2019 aangepast.
In de nieuwe versie van ons Investeringsreglement zijn onder meer de subsidiemogelijkheden voor wijstherstel verruimd. Vanaf nu kunnen ook aanvragen voor wijstherstel op gronden, die niet in het Natuurnetwerk Brabant liggen of grenzen aan het natuurgebied, voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.
Het nieuwe Investeringsreglement is, inclusief een toelichting op de aanpassingen, op 1 januari gepubliceerd op de site van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Zie nieuwe versie
Symposium Bosgroep over landbouw en natuur
Bosgroep Zuid-Nederland houdt op donderdag 31 januari een symposium over hoe landbouw en natuur kunnen worden gecombineerd in wat een duurzaam buitengebied wordt. Samen met onder meer Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft Bosgroep Zuid Nederland een interessant programma samengesteld. Tijdens het symposium komen onderwerpen als de aanleg van voedselbossen, de kansen van agroforestry en het belang van nieuwe natuur in Brabant aan de orde. Mary Fiers, directeur Groen Ontwikkelfonds Brabant, spreekt tijdens het symposium over ‘Kansen voor ondernemen en natuur in een landelijk gebied’.
Aanmelden  31 januari
Laatste kans voor aanvraag  Natuur in Eigen Hand
Tot en met 11 januari kunnen nog plannen worden ingediend voor de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt wederom driemaal € 5.000 beschikbaar voor de uitvoering van natuurplannen.
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand op woensdag 6 februari 2019 in De Avenue, Waterstraat 5 in Breda. Aanvang van de bijeenkomst is om 19.30 uur.
Plannen (maximaal 2 A4, plus een globale begroting) kunnen worden ingediend via info@groenontwikkelfondsbrabant.nl. 
Lees meer
Aanmelden voor Brabantse conferentie Voedsel1000
De huidige manier van voedsel produceren roept steeds meer vragen op. Kan op dezelfde voet worden doorgegaan met het produceren van voedsel of moeten andere keuzes worden gemaakt? En welke keuzes zijn dat dan?
Het zijn deze en andere vragen die aan de orde komen tijdens de Voedsel1000 op dinsdag 19 februari aanstaande. De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van provincie Noord-Brabant en vindt plaats in Den Bosch. Vertegenwoordigd zijn alle partijen die belang(en) hebben bij de productie van voedsel: consumenten, producenten, supermarkten en de verwerkende industrie, overheid, banken, (onderwijs)instellingen en belangenorganisaties. Samen gaan zij met elkaar in gesprek over de uitdagingen van de voedselsector en proberen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen krijgen vervolgens een plek in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Meer weten? Kijk op www.voedsel1000.nl
Aanmelden
Contact
E-mail opties