Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, februari 2019

COLUMN
Bevlogen & energiek

Het spatte er letterlijk vanaf. De ambitie. De bevlogenheid. De energie. Natuurliefhebbers, van denkers tot doeners, verzamelden zich onlangs in De Avenue in Breda. Om te horen welke mogelijkheden er zijn om in Brabant nieuwe natuur aan te leggen én om geïnspireerd te worden.
Waarom dit soort bijeenkomsten zo belangrijk zijn? Lees voor het antwoord de column van Mary Fiers.

Column
Delen: 
Website Groen Ontwikkelfonds vernieuwd

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft haar website vernieuwd.
De oude website was gedateerd en, door het toevoegen van steeds weer nieuwe items, onoverzichtelijk geworden.

De nieuwe website biedt onder meer een duidelijkere zoekstructuur, waarbij bezoekers sneller worden geleid naar de informatie waar zij naar op zoek zijn. Bovendien is het aantal items op de homepage aanzienlijk beperkt, waardoor de startpagina overzichtelijker is geworden.

Bekijk
Delen: 
Voortgang voedselbos Schijndel online te volgen

Afgelopen maand is begonnen met de aanplant van het voedselbos in Schijndel. Op gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt het grootste productievoedselbos van Nederland aangelegd.
Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkeling van het voedselbos is door initiatiefnemer Voedselbosbouw Nederland een website ontwikkeld.
De website laat zien wat
er gebeurt én wat er nog komt.

De site
Delen: 
"En de winnaars zijn..."
Ben Vogel en Carin Heesters (Kloostereind), Ursula Kirchholtes (medicinaal prairielandschap Zeeland) en Marius Grutters (Maasheggen) hebben elk 5000 euro gekregen om hun ideeën voor de ontwikkeling van nieuwe natuur verder vorm te geven.
De prijzen werden op woensdag 6 februari jongstleden uitgereikt tijdens de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand. De drie gehonoreerde plannen behoorden tot de in totaal 34 inzendingen voor de prijsvraag Natuur in Eigen Hand.
Meer over winnaars
Delen: 
Manifestpartners: "Natuurnetwerk Brabant afmaken!"
De Brabantse Manifestpartners hebben een gezamenlijk manifest gemaakt en uitgereikt aan de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de provinciale verkiezingen. 
In het manifest roepen zij de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.
Er wordt ook aandacht besteed aan de realisatie van het Natuurnetwerk in Brabant: “We maken het Natuurnetwerk Brabant af voor plant en dier, maar ook voor burgers en boer. We creëren binnen en buiten de stad een klimaatrobuust watersysteem dat ons beschermt tegen hitte, droogte en wateroverlast”.
Het manifest
Delen: 
Contact
E-mail opties