Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, mei 2019

COLUMN
Inspirerend!

Aan succesvolle projecten gaan vaak slimme ideeën vooraf. Het omgekeerde is echter ook waar. Zonder een nauwgezette uitvoering worden pakkende plannen geen succes. We hebben nog wel eens de neiging om langer stil te staan bij het idee en minder bij het minstens zo bijzondere resultaat.
Waarom is dat en wat doen we er aan? Lees de column van Mary Fiers.

Column
Delen: 
2019: Bijna 1100 hectare grond in pacht uitgegeven
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft in 2019 bijna 1100 hectare provinciale grond, verdeeld over 653 percelen, in Brabant verpacht.
Iets meer dan een-derde daarvan is uitgegeven in natuurpacht. Aan de verpachting van deze gronden zijn extra voorwaarden verbonden. De overige percelen worden als landbouwgrond uitgegeven.

Sinds twee jaar wordt voor de gunning van de pacht rekening gehouden met de duurzaamheidsscore. Inschrijvers voor pachtgronden kunnen punten verdienen als zij zich aantoonbaar inzetten voor de verbetering van de bodemkwaliteit, de biodiversiteit en het waterbeheer. Die inspanningen blijken uit certificaten van bijvoorbeeld Milieukeur, SKAL en/of Beter Leven. Hoe meer certificaten worden bijgevoegd, des te meer bonuspunten de inschrijver krijgt en hoe groter de kans dat het perceel uiteindelijk ook wordt toegewezen.
Pachten?
Delen: 
Nieuwe voorbeelden op Inspiratiepagina
Het planten van nieuwe heggen in het UNESCO-gebied Maasheggen, de inrichting van een toekomstig hooilandreservaat in Liempde, de ontwikkeling van een vochtig bos in De Geelders, het terugbrengen van blauwgrasland en de dotterbloem in Uden, het verhogen van de waterstand in De Hogert, de aanleg van houtsingels in Breda en de aanplant van een nieuw bos in Bladel; het zijn voorbeelden van projecten die in de afgelopen periode zijn afgerond en daarmee een bijdrage leveren aan de realisatie van een aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant.
Al deze -en nog veel meer- projecten worden toegelicht op de Inspiratiepagina op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Een aantal van de genoemde voorbeelden komt ook terug in de papieren Inspiratiegids, waarvan binnenkort de tweede, herziene versie uitkomt.
Inspiratie
Delen: 
Landgoed Zwanenburg geeft natuur de ruimte
Op landgoed Zwanenburg in Heeswijk-Dinther krijgt de natuur de ruimte. De eigenaar van het landgoed, Eugène van Bouwdijk Bastiaanse, heeft voormalige landbouwgrond de bestemming natuur gegeven. Daar waar eerder gras en mais stond en waar de pony’s graasden, groeit straks een kruidenrijk mengsel.
Op het landgoed lagen al tal van landschappelijke elementen, zoals singels,
bosschages en poelen. Nieuw is onder andere het hekwerk dat geplaatst is om de begrazing in het deel met ‘beekbegeleidende natuur’ beter te kunnen sturen. Daarnaast is ook het beheer van het landgoed aangepast. Zo wordt onder meer gefaseerd, zowel in tijd als in ruimte, gemaaid en wordt het landgoed minder intensief begraasd.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft zowel de functieverandering als de herinrichting financieel ondersteund.
Lees meer
Delen: 
Subsidie voor behoud en herstel van wijstgronden 
Wie in de buurt van de Peelrandbreuk of een van zijn vele zijbreuken woont, leeft of werkt mogelijk in een wijstgebied. Wilt u weten wat wijst precies is? Bekijk hier de animatiefilm waarin het wordt uitgelegd.
De provincie heeft per 1 mei 2019 een bedrag van in totaal 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het behoud en het herstel van de wijstgronden.
Initiatiefnemers kunnen bij Groen Ontwikkelfonds Brabant subsidie aanvragen.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties