Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, juni/juli 2019

COLUMN
Veel gedaan, nog veel te doen
Groen Ontwikkelfonds Brabant had vijf goede voornemens voor 2018:
  1. samenwerking zoeken met nieuwe partijen,
  2. nieuwe concepten ontwikkelen,
  3. durven om af en toe ‘buiten de lijntjes te kleuren’,
  4. andere instrumenten inzetten en
  5. onverwachte kansen benutten.

Of het ons is gelukt deze voornemens waar te maken? En wat het uiteindelijk heeft opgeleverd? Lees de column van Mary Fiers.

Lees meer
Delen: 
Jaarverslag over 2018: 'Stappen voorwaarts'
Groen Ontwikkelfonds heeft in 2018 weer flinke stappen gezet. De in 2017 ingezette groei heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant in het afgelopen jaar kunnen vasthouden.
Dat blijkt uit het jaarverslag 2018, dat de titel ‘Stappen voorwaarts’ heeft meegekregen.
Maar, zo waarschuwt Groen Ontwikkelfonds Brabant in hetzelfde verslag, “er is nog veel te doen. Het Natuurnetwerk Brabant (NNB) is nog lang niet klaar. Geen tijd om achterover te leunen dus. Volle vaart vooruit in 2019.”
Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 zijn, evenals de verslagen van voorgaande jaren, terug te vinden op de website.
Lees meer
Delen: 
Bijeenkomst Ondernemend Natuurnetwerk
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft onlangs, samen met ZLTO, het Ondernemend Natuurnetwerk geëvalueerd. Dat heeft een groot aantal interessante conclusies en concrete actiepunten opgeleverd. Die worden op woensdagochtend 11 september gepresenteerd tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van ZLTO, provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant. Op de agenda staan onder meer presentaties van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en gedeputeerde Rik Grashoff en een aantal interactieve workshops. De uitnodiging wordt komende week verstuurd. Wilt u die ook ontvangen? Stuur dan een bericht naar info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
ONNB?
Delen: 
Das terug in Dommelbeemden De Hogert
Met steun van uit Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft Brabants Landschap waardevolle nieuwe natuur kunnen aanleggen in de Dommelbeemden tussen Boxtel en St. Michielsgestel. Langs de Dommel bij Gemonde is bij De Hogert iets meer dan 1 hectare verworven en ingericht.
De Hogert is ingericht als kruiden- en faunarijk grasland, met de ambitie om op termijn een vochtig bloemrijk grasland te ontwikkelen. Hiervoor zullen in de toekomst hydrologische maatregelen voor genomen moeten worden.
Een van de diersoorten die baat heeft bij de ontwikkeling van de natuur is de das. Hij kan het nieuwe grasland gebruiken om te foerageren.
Lees meer
Delen: 
Natuurontwikkeling in kwetsbaar gebied Baarle-Nassau
Staatsbosbeheer verwacht deze zomer te kunnen starten met de ontwikkeling van nieuwe natuur in het project “Gronden Siemons”. Het gebied van ruim 7 hectare ligt aan de Hoogstratensebaan in Baarle-Nassau, langs het grensbeekje Het Merkske.
‘Gronden Siemons’ is een prachtig, maar ook kwetsbaar gebied, waarin uiterst voorzichtig gewerkt moet worden.
Het grootste knelpunt in het gebied is de verdroging die het gevolg is van de verdiepte ligging van de beek. Er is voor gekozen om de verdroogde toplaag van een aantal percelen (totaal 2 hectare), die direct langs de beek liggen, af te graven. Op die manier kan het diepe ijzerrijke kwelwater weer in de wortelzone komen en kunnen bijzondere plant- en diersoorten (knoflookpad, boomkikker, kamsalamander, alpenwatersalamander en poelkikker als voorbeelden) weer goed gedijen en tot ontwikkeling komen. Het project wordt medegefinancierd door Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Meer weten?
Delen: 
Contact
E-mail opties