Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, september 2019
COLUMN
Waardering
Groen Ontwikkelfonds Brabant behoort tot de tien beste overheidsorganisaties van Nederland in 2019 – en daar zijn we trots op. Wij zien de top 10-notering vooral als een blijk van grote waardering voor het team van bevlogen medewerkers, dat zich dagelijks met hart en ziel inzet voor de realisatie van ons organisatiedoel: een aaneengesloten en robuust natuurnetwerk in Brabant. Lees ook de column van Mary Fiers.
Column
Delen: 
Inschrijven voor pachtgronden 2020

Tot en met vrijdag 20 september 2019 (12.00 uur) kan worden ingeschreven op ongeveer 1000 hectare aan pachtgrond in de provincie Noord-Brabant. Net als voorgaande jaren wordt de grond verpacht via openbare inschrijving. Alle (clusters van) te verpachten percelen staan sinds 26 augustus op de website www.pachtbank.nl.

Geïnteresseerden vinden daar ook de inschrijfvoorwaarden terug.
De lijst met gegunde percelen wordt uiterlijk 15 november gepubliceerd.
Voor de pachtuitgifte van 2020 zijn de certificaten voor de duurzaamheidsscore geactualiseerd.  

Lees meer
Delen: 
Versnelde aanleg van Natuurnetwerk Brabant

De drie Brabantse waterschappen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben samen met de provincie Noord-Brabant afspraken gemaakt over het versneld aanleggen van nieuwe natuur in Brabant.
Ze hebben daarbij ook aangegeven in welke gebieden zij de natuur willen realiseren. 

Groen Ontwikkelfonds Brabant juicht deze ontwikkeling van harte toe. “Het is een belangrijke impuls voor de natuurrealisatie in onze provincie en brengt de aanleg van een robuust en aaneengesloten Natuurnetwerk in Brabant weer een stap dichterbij”, zegt directeur Mary Fiers.

Meer?
Delen: 
Extra impuls voor Ondernemend Natuurnetwerk
Er is tot nu toe minder Ondernemend Natuurnetwerk (ONNB) gerealiseerd dan was gehoopt én verwacht. Uit een gezamenlijke evaluatie van Groen Ontwikkelfonds Brabant en ZLTO blijkt dat nog te weinig ondernemers ontvankelijk zijn voor het idee om de aanleg van nieuwe natuur te combineren met een rendabele bedrijfsvoering.
Naar aanleiding van de evaluatie is een aantal aanbevelingen voor verbetering gedaan. Zo wordt onder meer voorgesteld om het Ondernemend Natuurnetwerk meer bekendheid te geven, bijvoorbeeld door kennisbijeenkomsten te houden.
Groen Ontwikkelfonds en ZLTO hebben, samen met provincie Noord-Brabant, die koe meteen bij de horens gevat en op 11 september jongstleden een studieochtend georganiseerd. Na inspirerende presentaties van Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Rik Grashoff (gedeputeerde) en Hendrik Hoeksema (programmaleider transitie bij ZLTO) konden de deelnemers extra kennis opdoen bij zes workshops. Daarin kwamen thema’s voedselbossen, de mogelijkheden van ONNB op landgoederen, de rol van ONNB binnen gebiedsprocessen en mogelijke verdienmodellen met ONNB aan de orde.
Meer over ONNB?
Niet één, maar twee nieuwe Inspiratiegidsen
De aanleg van een open moerasbos in Sint Oedenrode (zie foto) is een van de inspirerende voorbeelden die in de geactualiseerde Inspiratiegids van Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt toegelicht. Belangrijkste vernieuwing is dat er vanaf heden niet één, maar twee Inspiratiegidsen zijn met voorbeelden van projecten, die (veelal) met steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant zijn  gerealiseerd.
In de gids ‘Natuur en Ondernemen’ staan voorbeelden van projecten die passen binnen het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. De gids ‘Puur Natuur’ laat initiatieven zien die hebben gezorgd voor de aanleg van nieuwe natuur – en daarmee een bijdrage leveren aan de realisatie van het Natuurnetwerk in Brabant.
Benieuwd?
Delen: 
Contact
E-mail opties