Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant november 2019
COLUMN
Waarom wij grond verkopen?
Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt dit najaar 55 hectare grond te koop aan. Een deel ervan is al ingericht als natuur, de andere percelen moeten nog als natuur worden ingericht.
Waarom verkoopt Groen Ontwikkelfonds Brabant deze gronden? Lees de column.
Column 
Delen: 
SPECIALE UITGAVE: Natuur voor jou!
In deze speciale uitgave van onze maandelijkse nieuwsbrief besteden we aandacht aan de verkoop van 22 percelen nog in te richten natuurgrond (totaal 23 hectare) en 49 percelen (totaal 32 hectare), die al zijn ingericht als natuur. Voor al deze percelen is Groen Ontwikkelfonds Brabant op zoek naar belangstellenden.
Meer weten?
Delen: 
Verkoop van 23 hectare nog in te richten natuur
Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat via een openbare procedure in totaal 23 hectare nog in te richten natuurgrond verkopen of verpachten.
Groen Ontwikkelfonds Brabant is daarbij op zoek naar partijen die de provinciale gronden willen kopen of pachten én als natuur willen inrichten.
Van de potentiële kopers of pachters wordt een concreet inrichtingsplan gevraagd.
De plannen kunnen tot en met woensdag 8 januari 2020 worden ingediend.
Lees meer
Delen: 
Verkoop van 32 hectare al ingerichte natuur
Groen Ontwikkelfonds Brabant verkoopt in totaal 32 hectare natuur en grond met landschapselementen.
De gronden -eigendom van provincie Noord-Brabant- zijn ingericht als natuur en hoeven niet verder te worden ingericht.
De grond wordt uitsluitend verkocht en dus niet verpacht.
De inschrijvingen worden beoordeeld op de aangeboden prijs.
Op de percelen kan tot en met woensdag 8 januari 2020 worden ingeschreven.
Lees meer
Delen: 
Neem de inschrijfleidraad door
Voor beide procedures is een inschrijfleidraad opgesteld. Het document geeft antwoord op belangrijke vragen als ‘welke percelen worden aangeboden?’, ‘hoe verloopt de biedprocedure?’, ‘wat is de precieze planning?’, ‘hoe en door wie worden inschrijvingen beoordeeld?’ en ‘aan welke voorwaarden moet worden voldaan om voor een of meer percelen in aanmerking te komen?’ Onze tip: neem eerst de inschrijfleidraad door voordat u inschrijft!
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties