Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, februari 2020
OPINIE
Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk. Onverstandig. Ontluisterend.
Dat vindt Mary Fiers van het besluit van de Zuidelijke Grondkamer om pachtovereenkomsten, waarin het gebruik van glyfosaat wordt verboden, ongeldig te verklaren. Meer lezen over waarom Mary van verbazing van haar stoel viel toen ze van het besluit van de Zuidelijke Grondkamer hoorde? Lees haar opiniebijdrage.
Opinie
Delen: 
Vacature lid adviescommissie
Groen Ontwikkelfonds Brabant zoekt per 1 mei 2020 een nieuw lid van de advies- en investeringscommissie (m/v). De advies- en investeringscommissie van Groen Ontwikkelfonds Brabant toetst subsidieaanvragen en beoordeelt inschrijvingen voor grondaankopen. De commissie brengt daarover advies uit aan de directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Lees meer
Delen: 
Gezocht: coördinator verkoop grond

Altijd ‘iets met natuur’ willen doen? Voel jij je thuis in een klein team en een dynamische omgeving? Ben je ondernemend en klantgericht?
Groen Ontwikkelfonds Brabant is zoek naar een coördinator verkoop grond.

Laat deze mooie carrièrekans niet aan jou voorbijgaan!

Solliciteer
Delen: 
Bijeenkomst 'Van pachtgrond naar p(r)achtgrond'

Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant organiseren op dinsdagmiddag 31 maart de bijeenkomst ‘Van pachtgrond naar prachtgrond’. De bijeenkomst vindt plaats in Landhuis De Beukenhof in Biezenmortel en begint om 15.00 uur. Deelname is interessant voor iedereen die aan de slag wil met duurzame gronduitgifte.
Sprekers zijn onder meer Frank Verhoeven (zie foto), eigenaar van adviesbureau Boerenverstand en vertegenwoordigers van Brabant Water, gemeente Vught en provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sluit de bijeenkomst af. In haar aanwezigheid ondertekent ook een aantal gemeenten het eerder mede door Groen Ontwikkelfonds Brabant opgestelde ambitiestatement. 
De uitnodiging voor de bijeenkomst, met informatie over hoe u zich kunt aanmelden, staan op onze website. 

Lees meer
Delen: 
Kopers gevonden voor ingerichte natuur
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft afgelopen najaar bijna 30 hectare ingerichte natuur en landschapselementen te koop aangeboden. Voor 16 clusters van percelen zijn kopers gevonden. De overige clusters zijn óf niet gegund óf er is niet voor ingeschreven. Groen Ontwikkelfonds Brabant beraadt zich nu of, en zo ja hoe, die gronden alsnog van de hand worden gedaan.
Naast ingerichte natuur heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant ook 20 hectare nog als natuur in te richten grond te koop aangeboden. In de loop van volgende week wordt ook bekend wie deze (clusters van) percelen krijgen toegewezen.
Gunningslijst
Delen: 
Contact
E-mail opties