Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, editie voedselbossen
SPECIALE EDITIE: grond voor voedselbossen

NIEUWS: andere percelen, meer hectares
Slecht én goed nieuws voor de ondernemers en de (collectieven van) particulieren die hun zinnen hebben gezet op de grond, die Groen Ontwikkelfonds Brabant wil inzetten voor de aanleg van voedselbossen in Brabant.
Het slechte nieuws is dat drie van de oorspronkelijke percelen, bij nader inzien, toch niet beschikbaar zijn. Twee percelen in Den Bosch zijn, op verzoek van de gemeente, alsnog uit de inschrijving gehaald; de gemeente wil ter plekke een oud verdedigingswerk zichtbaar maken. Dat legt teveel beperkingen op aan een eventueel voedselbos. Ook in Lage Mierde is een perceel niet langer beschikbaar voor voedselbos. Uit nader onderzoek is gebleken dat op de gronden daar de knolcyperus is aangetroffen. De knolcyperus is een lastig te bestrijden onkruidsoort. Daardoor worden de mogelijkheden om daar een voedselbos te ontwikkelen (te) beperkt. 
Het GOEDE nieuws is dat drie nieuwe percelen aan de lijst zijn toegevoegd: twee in Den Bosch en een in Putte. De nieuwe percelen zijn samen 22,5 hectare groot. Een aanzienlijke toename (bijna 50%!) van het aantal hectares dat beschikbaar is voor de proef  ‘grond voor voedselbossen’. “We zijn blij dat we op zo’n korte termijn zulke goede alternatieven, met bovendien meer hectares, hebben kunnen vinden. Zeker nu de belangstelling voor onze actie om de aanleg van meer voedselbossen in Brabant mogelijk te maken zo groot blijkt te zijn, ”, aldus Mary Fiers, directeur van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Meer weten?
Delen: 
Meer tijd voor inschrijvingen 
Dat er percelen zijn toegevoegd én geschrapt heeft ook gevolgen voor de planning. Aanvankelijk zou al vanaf vandaag kunnen worden ingeschreven. Omdat nu nieuwe voedselboslocaties zijn toegevoegd, willen we potentieel belangstellenden in de gelegenheid stellen om ook daarover vragen te stellen. Dat kan tot uiterlijk 26 februari. Op 4 maart wordt dan het tweede deel van de Nota van Inlichtingen gepubliceerd en start de inschrijving. Het eerste deel van de Nota van Inlichtingen staat nu al online. Plannen kunnen tot 24 mei worden ingediend. Op woensdag 8 juli wordt bekend wie waar een voedselbos mag starten.
Planning
Delen: 
Deel van gestelde vragen al beantwoord
Moeten inschrijvers al in hun plan aangeven of ze het perceel willen kopen dan wel pachten? Er mag niet worden gebouwd, maar mogen er dan ook geen opslagloodsen op de voedelboslocaties worden geplaatst? Is het toegestaan om machinaal te oogsten? Mag de grond na een aantal jaren worden doorverkocht? Moeten in januari 2021 al eerste planten worden gepoot of mag de uitvoering van het plan ook over een aantal jaren worden uitgesmeerd?
Deze en andere vragen worden beantwoord in het eerste deel van de Nota van Inlichtingen, die vandaag op de website is geplaatst.
Reacties
Delen: 
Inspirerende presentaties over kansen voedselbossen op site
Meer dan 160 belangstellenden hebben op 22 januari de informatiebijeenkomst Grond voor Voedselbossen bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst zijn presentaties verzorgd door onder meer Wouter van Eck (‘wat maakt een voedselbos succesvol?’), John Vermeer (‘welke voedselbosontwikkelingen zien we in Brabant?’), Annie Martens (‘hoe regel je de afzet van de opbrengst van voedselbossen?’) en Daan Groot (‘welke verdienmodellen zijn mogelijk met voedselbossen?’).
Op zoek naar inspiratie? Bekijk de presentaties op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Presentaties
Delen: 
Contact
E-mail opties