Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, maart 2020
COLUMN
Op afstand, maar betrokken
Dat onze samenleving in de greep is van het coronavirus, ervaart u zelf aan den lijve. We kunnen er niet omheen. We kunnen wel proberen om er -met de nodige flexibiliteit en improvisatie- mee om te gaan. Het goede nieuws is dat er ondanks de terechte zorgen nog steeds plannen worden gemaakt, ook voor de aanleg van nieuwe natuur. Uiteraard steunen we dat van harte. Hoe we dat doen? Lees de column van Mary Fiers.
De column
Delen: 
Inschrijven voor grond voor voedselbossen
Sinds 18 maart kan worden ingeschreven voor de vijf Brabantse locaties waar, met ondersteuning van Groen Ontwikkelfonds Brabant, een voedselbos ingericht, beheerd en geëxploiteerd kan worden.
De vijf locaties liggen in Baarle-Nassau, Hooge en Lage Mierde, Putte en Den Bosch (twee).
In totaal is ruim 22 hectare grond beschikbaar voor de aanleg van de voedselbossen.

Inschrijven kan tot en met zondag 24 mei aanstaande, via de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Op de website is ook meer informatie te vinden over de inschrijfvoorwaarden en de ligging en kwaliteit van de beschikbare percelen.
Schrijf in
Delen: 
Folders Subsidies en Fondsen in Brabant
In opdracht van provincie Noord-Brabant is een folder ontwikkeld, die in één oogopslag laat zien welke subsidies en fondsen beschikbaar zijn om lokale groene burgerinitiatieven te ondersteunen. Naast inzicht in provinciale regelingen geeft de folder ‘Subsidies en Fondsen voor groene burgerinitiatieven 2020’ een overzicht van de bijdragen die andere subsidieverstrekkers kunnen leveren.
In de folder staan ook links naar relevante webpagina’s met extra informatie.

Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan: initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur.
Download
Delen: 
Drie initiatieven ontvangen 5.000 euro Natuur in Eigen Hand
Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur uit het Land van Heusden en Altena, Forest Fitness in Rucphen en de Vlijmense basisschool De Wilgen krijgen elk € 5.000 voor de uitvoering van hun natuurplannen. Zij zijn de winnaars van de derde prijsvraag Natuur in Eigen Hand.
De prijsvraag Natuur in Eigen Hand is gezamenlijk initiatief van IVN Brabant, Groen Ontwikkelfonds Brabant, provincie Noord-Brabant en het coördinatiepunt landschapsbeheer van Brabants Landschap.
De drie winnaars zouden oorspronkelijk op 12 maart worden bekendgemaakt, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is de bijeenkomst Natuur in Eigen Hand uitgesteld naar later dit jaar. De nieuwe datum volgt binnenkort.
Lees meer
Delen: 
Verbod op gebruik glyfosaat toch toegestaan
In onze vorige nieuwsbrief sprak directeur Mary Fiers in haar column haar verbazing én verontwaardiging uit over het besluit van de Zuidelijke Grondkamer om het verbod op het gebruik van glyfosaat uit de provinciale pachtovereenkomsten te schrappen. Haar hartenkreet werd op sociale media breed gedeeld en ook door velen omarmd. Uiteraard is beroep aangetekend tegen het besluit van de Zuidelijke Grondkamer – en dat is gehonoreerd. De Centrale Grondkamer heeft het glyfosaatverbod in de geliberaliseerde pachtovereenkomst met een duur van 1 jaar wél goedgekeurd. De Centrale Grondkamer vindt, in tegenstelling tot de Zuidelijke Grondkamer, dat het verbod de pachter “niet buitensporig” beperkt in zijn bedrijfsvoering. Daarmee is (nog) niet gezegd dat een glyfosaatverbod ook in andere soorten pachtovereenkomsten, anders dan deze eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomst, moet worden goedgekeurd. “Dat zal steeds aan de hand van de omstandigheden moeten worden beoordeeld,” aldus de Centrale Grondkamer in een persbericht. Te verwachten valt dat vanaf nu meer beroepszaken gaan volgen, waardoor er ook voor andere pachtvormen duidelijkheid komt.
Meer weten?
Delen: 
Contact
E-mail opties