Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant - mei 2020
Delen wordt gewaardeerd!
Op heel veel plekken in Brabant is in de afgelopen jaren natuur aangelegd. De resultaten daarvan zijn of worden zichtbaar. Wij willen dat graag meer gaan delen. Met iedereen die daar geïnteresseerd in is.
We willen dat doen door meer foto’s, bewegende beelden en geluiden van onze Brabantse natuur op de website en sociale mediakanalen te plaatsen. Wij kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken. Heeft u foto’s van mooie natuur in Brabant, opmerkelijke bewegende beelden van dieren of bijzondere geluidsopnames gemaakt, stuur ze op naar info@groenontwikkelfondsbrabant.nl
Column
Delen: 
Enquête onder natuurmakers
Dat de verspreiding van het coronavirus grote gevolgen heeft voor ons dagelijks leven, hoeft geen betoog. Maar of het ook consequenties heeft voor de uitvoering van natuurplannen in Brabant, was minder duidelijk. Om dat te achterhalen hebben Groen Ontwikkelfonds Brabant en Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant afgelopen maand een enquête uitgezet onder de natuurmakers, die eerder hadden laten weten plannen te hebben voor de aanleg van nieuwe natuur. Wij hebben hen gevraagd of hun plannen vertraging hebben opgelopen door het coronavirus of wellicht zelfs zijn afgeblazen. De voorlopige conclusie is dat dit slechts in een beperkt aantal situaties het geval is. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.
Plannen?
Delen: 
Studenten onderzoeken effect aanleg natuur
Studenten van HAS Hogeschool in Den Bosch onderzoeken op twee locaties (Son en Hilvarenbeek) wat het effect van de inrichtingsmaatregelen, die daar zijn genomen, zijn voor de natuur in de directe omgeving.
Het is een meerjarige onderzoeksopdracht, met steeds wisselende groepen van studenten.
Twee jaar geleden is op beide locaties een nulmeting gedaan. Onlangs is bekeken of in de afgelopen twee jaar de natuurwaarden in de beide gebieden is toegenomen. Het eindrapport komt over enkele weken beschikbaar, maar nu al kan worden gemeld dat rond de natuurvriendelijke oevers onder meer soorten als de scholekster, de oeverloper en loopkevers zijn waargenomen. Die kwamen er eerder niet voor.
Meer?
Delen: 
'Boer zoekt...'
Je bent een jonge, ambitieuze agrariër en je wilt graag jouw ideeën over natuurinclusieve landbouw in de praktijk brengen, maar je hebt geen plek waar je dat kunt doen. Jelle Pullens (24) uit Raamsdonk verkeert in die situatie. Hij wil graag landbouw (melkveehouderij), natuurontwikkeling en recreatie combineren, maar is op zoek naar een bedrijfslocatie in Brabant waar hij de ruimte heeft om dat te kunnen doen. Het liefst zou Jelle dat nog een aantal jaren samen met een ervaren collega-agrariër willen doen. “Maar als de eigenaar van de potentiële locatie dat niet wil, dan is directe aankoop ook mogelijk.”
Omdat Jelle ook een actieve bijdrage wil leveren aan de realisatie van het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB), zou het mooi zijn als zijn toekomstige bedrijfslocatie (deels) binnen het Natuurnetwerk Brabant ligt.
Wie wil of kan hem helpen? Stuur een berichtje naar info@groenontwikkelfondsbrabant.nl en wij brengen u graag met Jelle in contact.
Lees meer
Delen: 
Ondernemend Natuurnetwerk in Sint Anthonis
Zijn agrarische bedrijfsactiviteiten wel te combineren met de aanleg en het onderhoud van natuur? Melkveehouder Jos de Kleijne uit Landhorst bewijst dat het kan. Hij zet 20 hectare landbouwgrond in de Staatsbossen (gemeente Sint Anthonis) op een natuurvriendelijke wijze in voor zijn agrarische activiteiten. Hij gebruikt geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen, heeft een houtsingel en bloemrijk grasland aangelegd en past teeltrotatie toe.
Het initiatief van Jos de Kleijne is een goed voorbeeld van Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). Om voor Ondernemend Natuurnetwerk Brabant in aanmerking te komen moeten landbouwgronden een 'functiewijziging' krijgen. De gronden behouden de agrarische bestemming maar aan het gebruik is uiteraard wel een aantal, blijvende voorwaarden gesteld. Hierdoor daalt de marktwaarde van de grond. Om dat te compenseren verleent Groen Ontwikkelfonds Brabant een subsidie.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties