Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant september 2020
COLUMN
Hoe we de natuur om ons heen opnieuw hebben leren waarderen...
Als de coronacrisis ons iets positiefs heeft gebracht, dan is het wel dat wij de natuur om ons heen opnieuw zijn gaan waarderen. Het zijn plekken geworden waar we ons kunnen ontspannen, waar de persoonlijke accu weer kan worden opgeladen.
Hoeveel meer belang we zijn gaan hechten aan een natuurlijke omgeving, laat een recent onderzoek van de Vogelbescherming zien. Liefst 82% van alle ondervraagden is ervan overtuigd (geraakt?) dat natuur bijdraagt aan hoe gezond en gelukkig mensen zich voelen.
Sterker, de meeste respondenten denken dat de mentale veerkracht van ons Nederlanders toeneemt als de natuur beter beschermd wordt en er meer natuur wordt aangelegd.
Niet verwonderlijk dus dat 73% van de Nederlanders vindt dat investeren in natuur onderdeel zou moeten worden van de herstelplannen die na de coronacrisis ontwikkeld en uitgevoerd gaan worden.
Lees meer over het onderzoek én de mening van directeur Mary Fiers daarover in de column.

Column
Delen: 
Inschrijven voor pachtgronden 2021

Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft per 1 januari 2016 de pachtuitgifte overgenomen van een groot deel van de grondportefeuille van de provincie Noord-Brabant. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht.
Afgelopen maandag (31 augustus) is de inschrijving gestart voor de verpachting van de percelen voor 2021.
Inschrijven kan tot 25 september 12.00 uur. Uiterlijk 15 november wordt bekend wie welke gronden heeft toegewezen gekregen.
De inschrijvingen worden niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar ook én vooral op de inspanningen die potentiële pachters leveren voor een duurzaam gebruik van de grond. Wie aantoonbaar zorgt voor goed waterbeheer, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en versterking van de biodiversiteit –en daarvoor eerder certificaten heeft ontvangen-, maakt meer kans op gunning van een cluster van percelen.
Daarnaast worden extra duurzaamheidseisen gesteld aan het gebruik van de provinciale gronden. Welke dat zijn? Op de website www.pachtbank.nl staan bij elk perceel de bijzondere voorwaarden vermeld.
Overigens worden ook na 15 november nog regelmatig extra beschikbare percelen gepubliceerd. Het gaat dan om gronden die ten tijde van de inschrijvingsronde nog niet beschikbaar waren of waarvan de status onjuist vermeld was.

Lees meer
Delen: 
Informatiebrochure 'Grond voor nieuwe natuur
Voor potentiële natuurmakers kan het ingewikkeld zijn om de grond, die zij nodig hebben om hun plannen te kunnen realiseren, te verwerven. Bijvoorbeeld omdat er op hun voorkeurslocatie geen grond beschikbaar is. Of omdat ze onvoldoende financiële middelen hebben.
Speciaal voor hen -én voor alle anderen die meer willen weten over de verwerving van grond voor de aanleg van nieuwe natuur- heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant een informatiebrochure gemaakt.
Brochure
Delen: 
Voedselbossen op 3 Brabantse locaties
“Ik behoor tot de generatie waarvoor voedselbossen een normale manier van voedselproductie wordt”. Nicolaas Geijer is een van de initiatiefnemers die onlangs te horen heeft gekregen dat hij op grond van Groen Ontwikkelfonds Brabant een voedselbos mag aanleggen en exploiteren.
Groen Ontwikkelfonds heeft 3 van de 5 locaties, die -als onderdeel van een pilot- beschikbaar waren voor de realisatie van een voedselbos, onlangs gegund.
Voor 1 locatie is de inschrijving nog in behandeling, op de andere locatie is niet ingeschreven.
Lees meer
Delen: 
Webinar over duurzame gronduitgifte
Groen Ontwikkelfonds Brabant en provincie Noord-Brabant houden op donderdag 15 oktober een webinar over duurzame gronduitgifte. 
Wil je deelnemen? Meld je dan aan via info@duurzamegronduitgifte.nl 

Uitnodiging
Delen: 
Onderzoek: 'verrassend sneller verbetering biodiversiteit'
Het natuurvriendelijk inrichten en beheren van landbouwgronden, als uitwerking van het concept Natuur en Ondernemen, heeft een positief effect op de biodiversiteit. Tot die conclusie komen drie studenten Toegepaste Biologie van de HAS Hogeschool in Den Bosch. Zij hebben op locaties in Hilvarenbeek en Son en Breugel, waar ondernemers aan de slag zijn gegaan met invulling te geven aan het concept Natuur en Ondernemen, onderzocht of en zo ja in welke mate de natuurinclusieve bedrijfsvoering van invloed is op de ontwikkeling van de biodiversiteit.
Dat het onderzoek van Wouter Oe, Amy Lauwers en Donny Dolman een positief resultaat laat zien is niet verrassend. De snelheid waarmee de biodiversiteit verbetert echter wél. “We hadden vooraf niet kunnen vermoeden dat de biodiversiteit ten opzichte van de nulmeting, twee jaar geleden, al zo sterk verbeterd zou zijn.”
De rapportage van de drie HAS-studenten toont onder meer aan dat het inzaaien van landbouwgronden met een kruidenrijk mengsel leidt tot meer plantensoorten en meer dagvlinders. Daarnaast is er sprake van toename van het aantal vogelsoorten.
Kijk voor het onderzoek en de toelichting erop door de studenten zelf op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties