Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant, oktober 2020
P(r)achtgrond

Volgende week donderdag 15 oktober vindt het webinar ‘Van pachtgrond naar pRachtgrond’ plaats.
Aan het einde van de bijeenkomst ondertekenen vijftien organisaties een overeenkomst, waarmee zij verklaren zich ook te willen inzetten voor de verduurzaming van het gebruik van hun pachtgronden.
Waarom het belangrijk is dat eigenaren voorwaarden stellen, lees je in de maandelijkse column van Mary Fiers.

Column
Delen: 
Ben erbij! Meld je aan voor webinar 15 oktober
Groen Ontwikkelfonds Brabant organiseert samen met de provincie op donderdag 15 oktober het webinar ‘Van pachtgrond naar pRachtgrond’. Heb je je nog niet opgegeven, maar ben je wel benieuwd naar wat er wordt besproken? Meld je dan aan via info@duurzamegronduitgifte.nl
Op het programma staan presentaties van Frank Verhoeven (Boerenverstand), wethouder Toine van de Ven (gemeente Vught), Eric van de Lockant (Brabant Water), Andrea Almasi (provincie Noord-Brabant) en veehouder Meeuwis Millenaar. Ook de ondertekening van het drie jaar geleden opgestelde ambitiestatement door 15 nieuwe partijen staat op het programma.
Het webinar begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur.
Aanmelden
Delen: 
Korte video's laten succesvolle aanpakken gemeenten zien
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om voorwaarden te stellen aan de verpachting van hun gronden. En met succes. Hun aanpak zorgt voor een betere bodem, meer biodiversiteit en verbetering van de waterkwaliteit.
Onlangs zijn initiatieven van drie gemeenten in korte video’s vastgelegd. De gemeente Bernheze zorgt met haar pachtbeleid voor meer bloemenrijke akkerranden. De wethouders Van der Geld en Geerts van de gemeente ’s-Hertogenbosch vertellen op beeld over de maatregelen die hun gemeente al heeft genomen en nog gaat nemen. En gemeente Tilburg laat trots zien hoe zij invulling geeft aan haar motto ‘zonder toplandschap geen topeconomie’.
Duurzame gronduitgifte
Delen: 
LAATSTE OPROEP: plannen voor natuur in Ginderdoor

Wie belangstelling heeft om zelf natuur te ontwikkelen in het gebied Ginderdoor (gemeente Alphen-Chaam), kan dat nog tot 9 oktober laten weten. Groen Ontwikkelfonds Brabant stelt gronden beschikbaar om de realisatie van nieuwe natuur in dit gebied mogelijk te maken.
Het gebiedsplan voor Ginderdoor is ontwikkeld door lokale boeren, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en waterschap Brabantse Delta.
De toedeling van de gronden van Groen Ontwikkelfonds Brabant gebeurt op basis van gelijkberechtiging. 
Alle initiatieven die worden voorgelegd, worden beoordeeld op zowel de omvang als de kwaliteit van de te realiseren natuur.

Lees meer
Delen: 
Topnatuur in Kornse Boezem versterkt

Dankzij financiële hulp van Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft Staatsbosbeheer vochtig hooiland kunnen aanleggen op 2,5 hectare voormalige landbouwgrond in de Kornse Boezem, nabij Dussen.
In de Kornse Boezem werd vroeger het overtollige water opgevangen dat niet op de Biesbosch geloosd mocht worden. Tegenwoordig heeft De Kornse Boezem de status van Natura 2000 én behoort het tot het Natuurnetwerk Brabant.
Op het vochtige hooiland van de Kornse Boezem groeien weinig voorkomende planten als holpijp en waterdrieblad en leven onder meer de beschermde heikikker en de zeldzame grote modderkruiper.

Meer?
Delen: 
Nieuwe serie: wat leveren onze inspanningen voor natuur op?
We krijgen regelmatig de vraag waaraan de subsidies van Groen Ontwikkelfonds Brabant worden besteed en wat onze bijdragen opleveren voor de Brabantse natuur?
Inmiddels zijn er met hulp van Groen Ontwikkelfonds Brabant al veel projecten gerealiseerd. Een aantal van die projecten gaan wij vanaf nu volgen in een serie artikelen, die op onze website, in deze nieuwsbrief en op onze sociale media worden geplaatst.
Vandaag aflevering 1: Hemelrijkse Waard. Waar nog maar vijf jaar geleden maïs groeide en aardappelen werden geteeld, is nu een vogelrijk natuurgebied ontstaan. “Als je ziet hoe snel de natuur hier reageert op de veranderingen, dat is écht bijzonder”, zegt Lianne Schröder van Natuurmonumenten.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties