Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant november 2020
COLUMN
Regenworm als symbool 
Regenwormen zijn veel nuttiger dan we ons realiseren. Het zou zelfs het symbool voor Brabant moeten worden, vindt directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Waarom zij die mening is toegedaan, leest u in haar maandelijkse column.
Column
Delen: 
Download handreiking Duurzame gronduitgifte

Wilt u aan de slag met duurzame gronduitgifte, maar heeft u geen idee hoe u dat moet doen? Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft samen met de provincie een handreiking (‘Aan de slag met duurzame gronduitgifte – lessen uit Brabant’) samengesteld.
De handreiking geeft niet alleen praktische tips maar ook concrete praktijkvoorbeelden van hoe duurzame gronduitgifte kan bijdragen aan herstel van de biodiversiteit en een betere waterkwaliteit en bodemgesteldheid.
De handreiking is te downloaden op de site www.duurzamegronduitgifte.nl
Op de site staat ook een verslag van het webinar 'Van pachtgrond naar p(r)achtgrond', dat op 15 oktober jongstleden plaatsvond. Het webinar werd bijgewoond door ruim 400 belangstellenden.
Was u verhinderd? Bekijk dan de presentaties en de videobeelden op de site.

Download
Delen: 
400e Aanvraag voor subsidie natuurrealisatie
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft deze week de 400e aanvraag voor een subsidie ontvangen. De subsidie kan door de aanvrager worden ingezet om nieuwe natuur in Brabant te realiseren.
“Dat betekent dat we in amper een jaar liefst 100 nieuwe aanvragen hebben ontvangen”, zegt directeur Mary Fiers. “Dat is meer dan we hadden verwacht. Het laat zien dat de belangstelling om natuur in Brabant aan te leggen nog steeds toeneemt.”
8 Stappen
Delen: 
16 Nieuwe partners duurzame gronduitgifte

Veertien Brabantse gemeenten, drinkwaterbedrijf Brabant Water en vastgoedonderneming a.s.r. hebben ook hun handtekening gezet onder het ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte.
Zij volgen daarmee het voorbeeld van de negen initiatiefnemers, die eerder de verklaring opstelden. Samen zetten zij zich in voor een duurzamer gebruik van hun gronden.
De verwachting is dat binnenkort nog meer gemeenten gaan aansluiten bij dit initiatief.

Wie volgt?
Delen: 
Zorgen voedselbossen voor duurzamere landbouw?

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gaat onderzoeken of en hoe goed ontworpen voedselbossen kunnen bijdragen aan het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken in de landbouw.
Een belangrijk deel van het praktijkonderzoek vindt plaats in het grootste productievoedselbos van Nederland, in Schijndel.
Dat voedselbos komt tot stand met ondersteuning van Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Onderzoek
Delen: 
2500 Bomen en struiken dankzij Forest Fitness
Het project Forest Fitness van de natuurwerkgroep in Rucphen was eerder dit jaar een van de drie winnaars van de prijsvraag Natuur in Eigen Hand. De natuurwerkgroep ontving een bedrag van € 5.000 om de Rucphense bossen beter bestand te laten zijn tegen extreme weersinvloeden en tegen insectenplagen.
De natuurwerkgroep heeft inmiddels 95 plekken aangewezen waar strooiselverbeterende bomen en struiken gaan groeien, om zo de bossen gezonder en weerbaarder te maken. Het planten van liefst 2500 bomen en struiken start eind deze maand.
Of en wanneer in 2021 wederom een prijsvraag Natuur in Eigen Hand wordt uitgeschreven wordt binnenkort bekend. Volg voor het laatste nieuws over Natuur in Eigen Hand onze website en sociale mediakanalen.
Forest Fitness
Delen: 
Contact
E-mail opties