Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant maart 2021
Meer inzicht door overzicht

Groen Ontwikkelfonds Brabant verzamelt en bundelt voor het eerst op één pagina de belangrijkste resultaten van het voorbije jaar.
De infographic is terug te vinden op onze website.
Directeur Mary Fiers legt in haar maandelijkse column uit waarom voor het beknopte overzicht is gekozen en welke conclusies er uit getrokken kunnen worden.

Column
Delen: 
Hogere subsidieplafonds in nieuwe regeling 

Op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant is afgelopen week de nieuwste versie van de subsidieregeling gepubliceerd. In de regeling is een aantal artikelen verduidelijkt en waar nodig aangepast.
Zo zijn de subsidieplafonds voor de verwerving, functiewijzing en inrichting voor gronden in het Natuurnetwerk Brabant aanzienlijk verhoogd. Dat geldt ook voor het maximale subsidiebedrag voor kavelruil.
Nieuw is ook dat de mogelijkheden voor het aanvragen van een ‘verwervingsfinanciering’ (geld dat nodig is om grond te kunnen aankopen) zijn uitgebreid.
Kijk voor de nieuwste versie van de subsidieregeling op onze website.

Subsidieregeling
Delen: 
Is houtbouw te combineren met aanleg van nieuwe natuur?
De publieke aandacht voor het belang van het planten van extra bomen en het ontwikkelen van nieuwe bossen in Nederland is de afgelopen tijd fors toegenomen. Gelijktijdig zien we dat in steeds meer huizen (ook) hout wordt verwerkt, vanwege de groeiende behoefte aan een meer circulaire economie en aan vastlegging van CO2.
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft onlangs, samen met MVO Nederland (netwerk van ondernemers, actief in de 'nieuwe economie'), gesproken met onder meer vertegenwoordigers van houtbouwpartijen, TNO en architecten. Tijdens dat gesprek is afgetast wat voor deze partijen nodig is om een impuls te geven aan het combineren van bouwen met duurzaam geproduceerd hout uit Brabant én de aanleg van nieuwe biodiverse bossen in Brabant.
De uitkomst van dat gesprek is dat Groen Ontwikkelfonds nog voor de zomer een aantal percelen in het Natuurnetwerk Brabant beschikbaar maakt voor partijen, die samen met anderen uitvoering willen geven aan het idee om houtbouw en nieuwe biodiverse bossen te combineren. De percelen die beschikbaar komen zijn nog niet ingericht; initiatiefnemers wordt gevraagd hiervoor plannen te maken.
Wanneer de pilot voor deze interessante vorm van Ondernemend Natuurnetwerk start en aan welke voorwaarden inschrijvers straks moeten voldoen wordt binnenkort bekend.
Ondernemend Natuurnetwerk
Delen: 
Schrijf nu in voor ingerichte natuurgrond 
Groen Ontwikkelfonds Brabant zoekt natuurmakers met goede beheerplannen voor de 18 hectare (onlangs) ingerichte natuur, die zij te koop aanbiedt.
Wie meer wil weten over de percelen en over de voorwaarden voor koop kan terecht op onze website. In de inschrijfleidraad en de Nota van Inlichtingen staat vermeld waar de inschrijvingen aan moeten voldoen. Op de site staat ook een link naar het inschrijfformulier.
Te koop
Delen: 
Grond voor aanleg van natuur te koop
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft niet alleen al ingerichte natuurgrond in de verkoop, maar biedt ook 22,5 hectare grond te koop aan die nog als natuur moet worden ingericht.
Benieuwd waar de gronden liggen en aan welke voorwaarden kopers moeten voldoen? Kijk op onze website.
De inschrijving voor deze percelen start 24 maart aanstaande. Dan komt ook de Nota van Inlichtingen met de antwoorden op al eerder gestelde vragen beschikbaar.
Verkoop
Delen: 
Brokkenbroek: 15 hectare nieuwe natuur door kavelruil
De onlangs afgeronde kavelruil Brokkenbroek in Helvoirt heeft ervoor gezorgd dat ruim 120 hectare grond van eigenaar is gewisseld. Daarnaast is meer dan 15 hectare nieuwe natuur gerealiseerd in en rond het Brokkenbroek.
Het ruilproces kon worden versneld nadat Groen Ontwikkelfonds ruilgrond en subsidie beschikbaar heeft gesteld.
Ook ruilen of verkopen?
Delen: 
Contact
E-mail opties