Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant april 2021
Natuurontwikkeling dankzij Barbapapa
Hoe kan denken als Barbapapa het probleem van de hoge grondkosten oplossen en zo zorgen voor meer nieuwe natuur in Brabant? Directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant legt het uit in haar maandelijkse column.
Column
Delen: 
Pilot natuurgrond in erfpacht uitgeven

Wilt u nieuwe natuur ontwikkelen en heeft u daarvoor al grond op het oog, maar (nog) onvoldoende financiële middelen om die grond ook daadwerkelijk aan te kopen?
Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt, als pilot, een aantrekkelijke oplossing: wij kopen onder voorwaarden de grond, die natuurmakers vervolgens voor langere tijd (maximaal 30 jaar) in erfpacht kunt nemen.
De belangrijkste voorwaarden zijn wel dat a) de grond ligt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), b) volgens de subsidiekaart in aanmerking komt voor een subsidie op grond en dat c) er een plan wordt voorgelegd dat aantoonbare meerwaarde oplevert voor de natuurontwikkeling in Brabant.

Lees meer
Delen: 
Bijeenkomst 'Samenwerken aan energie en biodiversiteit'
De combinatie van energieopwekking en biodiversiteit biedt kansen om nieuwe natuur in Brabant te realiseren. Het roept ook veel vragen en discussie op. Over het landschap bijvoorbeeld, over waar je dat wel en niet wilt en kunt doen én over de gewenste kwaliteit van de natuur.
Tijdens de Landschapstriënnale organiseert Groen Ontwikkelfonds Brabant, samen met Energietuinen Nederland en Nationaal Landschap Het Groene Woud, een interactieve bijeenkomst met als titel “Samenwerken aan energie en biodiversiteit”. De bijeenkomst vindt plaats op 16 april van 11.00 tot 12.30 uur.
Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan door een mail te sturen communicatie@hetgroenewoud.com o.v.v. Interactieve bijeenkomst Samen werken voor energie en biodiversiteit. Vermeld in de mail uw naam, mailadres en de naam van de organisatie waar u voor werkt.
Meer weten?
Delen: 
Carbon farming biedt kansen voor ondernemers
Landbouwgrond is bij uitstek geschikt voor het opvangen van CO2. Groen Ontwikkelfonds Brabant en ZLTO willen de vastlegging ervan in grond -ook wel: carbon farming- stimuleren door het ‘koolstofboeren’, in combinatie met Ondernemend Natuurnetwerk, financieel aantrekkelijk(er) te maken.
Hoe Groen Ontwikkelfonds Brabant en ZLTO dat gaan doen leest u op onze website.
Benieuwd?
Delen: 
Uitleg en tips over aanvragen subsidie 

De subsidieregeling Realisering Natuurnetwerk biedt veel mogelijkheden, maar voor aanvragers kan het soms een hele puzzel zijn om de juiste weg te vinden.
Om potentiële aanvragers zowel overzicht als concrete handvatten te bieden hebben Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant onlangs vier digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Voor deze bijeenkomsten waren medewerkers van de organisaties die regelmatig aanvragen doen uitgenodigd. Tijdens de online sessies is onder meer uitgelegd hoe de subsidieregeling precies in elkaar steekt. Daarnaast was er volop ruimte om vragen te stellen over de eisen die worden gesteld aan natuurplannen en hoe een verzoek om financiële ondersteuning kan worden ingediend. 
“Wat ons betreft gaan we dit met enige regelmaat herhalen. Zo kunnen we potentiële initiatiefnemers nog beter op weg helpen”, aldus de organisatoren.
Wilt u nu al persoonlijk advies over uw subsidieaanvraag, neem dan contact op met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant.

Ook advies nodig?
Delen: 
Contact
E-mail opties