Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant mei 2021
Mooie cijfers op onze rapporten
Initiatiefnemers met plannen voor de aanleg van nieuwe natuur zijn over het algemeen zeer tevreden over hoe zij daarbij worden geholpen door medewerkers van Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Werkeenheid Natuurnetwerk. De klanten waarderen de dienstverlening met gemiddeld een 7,5 voor Groen Ontwikkelfonds Brabant en een 7,1 voor de Werkeenheid.
In haar maandelijkse column trekt directeur Mary Fiers conclusies uit een recent onderzoek van Motivaction.
Column
Delen: 
18 Hectare ingerichte natuur verkocht
Groen Ontwikkelfonds Brabant heeft recentelijk 18 hectare (onlangs) ingerichte natuur verkocht. Aan de verkoop is een openbare procedure voorafgegaan. 
Vier belangstellenden hebben uiteindelijk de percelen gegund gekregen. In Hooge en Lage Zwaluwe gaan ruim 6,5 hectare gemaaid rietland en een haagbeuken- en essenbos over in handen van G. van Oorschot. Heining & Hoef heeft, onder voorwaarden, iets meer dan 2 hectare kruiden- en faunarijk grasland in Teteringen gegund gekregen. In Leende zijn twee percelen te koop aangeboden: een perceel van ruim 6 hectare (vochtige heide met aan de randen ruimteveld) is gegund aan Staatsbosbeheer, het andere perceel van iets meer dan 3 hectare (kruiden- en faunarijk grasland), onder voorwaarden, aan J. van der Kruis.
Lees meer
Delen: 
Zelf natuur aanleggen 'voor het goede gevoel'
Waarom koop je als particulier grond om er vervolgens natuur van te maken? Wat heb je daaraan? Die vragen heeft Teun van Biljouw uit Oisterwijk vaker moeten beantwoorden. Zeker sinds hij een halve hectare landbouwgrond van zijn vader kocht om er nieuwe natuur aan te leggen. “Je investeert niet in nieuwe natuur om er geld mee te verdienen. Je investeert vooral in de biodiversiteit, in verbetering van het bodemleven en meer ruimte voor dieren om zich vrij te bewegen. Daar krijg je geen harde euro’s voor terug, maar wel een goed gevoel.”
Lees meer
Delen: 
Zelf grond kopen voor aanleg nieuwe natuur...
Op 26 mei aanstaande sluit de inschrijftermijn voor de in totaal 22,5 hectare grond die Groen Ontwikkelfonds te koop aanbiedt. De percelen liggen in Heusden, Bladel, Budel, Bergeijk, Helvoirt, Haaren, Chaam, Made en Drimmelen en Roosendaal en Nispen.

De gronden moeten nog worden ingericht als natuur. Daarom zoekt Groen Ontwikkelfonds Brabant natuurmakers met een goed plan voor de inrichting en het beheer van de percelen.

Elk perceel is anders. Soms zijn er mogelijkheden voor nieuw bos, dan weer voor natte heide of vochtige hooilanden en soms is het mogelijk om zelf invulling te geven aan het natuurtype dat je wilt ontwikkelen. Ook aanleg van nieuwe natuur in combinatie met ondernemende activiteiten is op een aantal percelen mogelijk.

Schrijf in !
Delen: 
...of natuurgrond in erfpacht nemen?
Wil je graag nieuwe natuur ontwikkelen, maar heb je (nog) niet de financiële middelen om de grond die je op het oog hebt aan te kopen? Groen Ontwikkelfonds kan helpen. Wij kopen onder voorwaarden de grond, waar jij natuur wilt ontwikkelen. Vervolgens bieden wij jou de mogelijkheid om de grond voor langere tijd (maximaal 30 jaar) in erfpacht te nemen.
Voorwaarden zijn wel dat a) de grond ligt in het Natuurnetwerk Brabant (NNB), b) volgens de subsidiekaart in aanmerking komt voor een subsidie op grond en dat c) er een plan wordt voorgelegd dat aantoonbare meerwaarde oplevert voor de natuurontwikkeling in Brabant.
Het in erfpacht aanbieden van grond voor de aanleg van nieuwe natuur is een pilot. Groen Ontwikkelfonds Brabant gaat later dit jaar evalueren of dit tijdelijke aanbod in een behoefte voorziet en of het verlengd kan en moet worden.
Lees meer
Delen: 
Informatieborden bij voedselbos in Schijndel
In Schijndel ontwikkelt de stichting Voedselbosbouw Nederland, in samenwerking met Groen Ontwikkelfonds Brabant en HAS Hogeschool, het grootste productievoedselbos van Nederland. Vanuit het hele land worden de resultaten van de Schijndelse aanpak met belangstelling gevolgd. Het levert (nieuwe) inzicht op in wat nodig is om in de toekomst op meer plekken rendabele, grootschalige voedselbossen aan te leggen.
Bij het voedselbos in Schijndel, verdeeld over twee locaties, zijn onlangs drie informatieborden geplaatst. De informatieborden geven aan voorbijgangers en andere geïnteresseerden meer informatie over wat er ter plekke gebeurt. Die informatie is ook te vinden op de website www.voedselbosschijndel.nl
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties