Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant - juni 2021
 
Zonder verleden geen toekomst
Meestentijds kijken wij vooruit en is onze blik vooral gericht op wat er komen gaat én hoe we daar een rol in kunnen spelen. Eenmaal per jaar blikken we uitvoerig terúg, als we letterlijk en figuurlijk de balans opmaken van het voorgaande jaar.
Wat ons dat leert en waarom het belangrijk is om ook af en toe terug te kijken, legt directeur Mary Fiers uit in haar maandelijkse column.
Column
Delen: 
Jaarrekening en jaarverslag 2020 op website
Afgelopen week zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Groen Ontwikkelfonds Brabant op de website gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een goed beeld van de prestaties van Groen Ontwikkelfonds Brabant in het afgelopen jaar. Het laat zien wat er is gedaan om nieuwe natuur te ontwikkelen, hoeveel subsidie is verstrekt om de verwerving en inrichting van gronden mogelijk te maken, hoeveel vierkante meters aan grond is verkocht én gekocht en welke initiatieven zijn genomen om potentiële natuurmakers te interesseren om ook natuur aan te leggen. 
Dit jaar is ook voor het eerste een handig in-een-oogopslag-overzicht gemaakt. De infographic is eveneens op de website te vinden.
Terugblik
Delen: 
'Meer zonneweides goed voor biodiversiteit'
Om de urgente klimaatproblemen te kunnen aanpakken zijn ook zonneweides nodig. De aanleg van zonneweides kan veel minder schadelijk zijn voor de biodiversiteit als vaak wordt beweerd. Integendeel, zonneweides kunnen zelfs zorgen voor groei van meer planten en een goede leefomgeving voor bijvoorbeeld vogels, bijen en vlinders. Mits er bij het ontwerp van een zonneweide rekening mee wordt gehouden dat er voldoende zonlicht onder de panelen komt en het regenwater op de bodem terecht kan komen.
Dat was een van de opmerkelijkste conclusies van de interactieve sessie ‘Samen werken voor energie en biodiversiteit’, die half april, als onderdeel van de Landschapstriënnale 2021 in het Van Gogh Nationaal Park, werd georganiseerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant en Energietuinen Nederland, in samenwerking met de Turnclub en de organisatie van ECCO.
Lees meer
Delen: 
Manifestpartijen in oproep: "versterk uitvoeringskracht"
De Manifestpartijen doen in een brief aan Provinciale Staten de oproep om, gelet op de vele opgaven waar Brabant voor staat, “het vergroten van de uitvoeringskracht” prioriteit te geven. Om een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren, de kansen van de verduurzaming van de landbouwsector te benutten en de aanpak van stikstofproblematiek te versnellen is volgens de Manifestpartijen “meer urgentie” nodig. Alleen dan kunnen aanstaande en lopende gebiedsprocessen tot een succes worden gemaakt. Er is niet alleen geld en menskracht nodig, maar ook bijvoorbeeld een grondfonds en betrouwbare basisinformatie, zoals hydrologische analyses. Ook houden de Manifestpartijen een pleidooi voor een eenvoudige structuur, die de gewenste uitvoering ondersteunt. 
Directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant is blij met deze focus op de uitvoering van de Manifestpartijen. “De ambities zijn goed, maar alles valt of staat met de uitvoering. En die is weerbarstig”, zegt Fiers. “Zijn partijen bereid om een stukje sectorale autonomie op te geven om integraal en uitvoeringsgericht werken mogelijk te maken? Alleen dan lukt het, om als een echte netwerkorganisatie, de noodzakelijke versnelling te realiseren.”
De brief
Delen: 
Ook Oirschot kiest voor duurzame gronduitgifte
In navolging van 25 andere Brabantse organisaties stelt ook gemeente Oirschot vanaf dit jaar extra, ‘groene’ voorwaarden aan de verpachting van haar gronden. “We bieden dit jaar weliswaar maar 6 hectare landbouwgrond aan, maar dat weerhoudt ons er niet van om dit groen te doen”, aldus wethouder Esther Langens-Brooimans. Welke maatregelen gemeente Oirschot exact heeft genomen is te lezen op de website www.duurzamegronduitgifte.nl
Op dezelfde inspiratiesite staan sinds kort ook artikelen over wat de bijdrage van een goed beheer van akkerranden kan zijn aan de biodiversiteit én hoe een pilot van gemeente Bergeijk heeft gezorgd voor een bloemenpracht langs de akkerranden.
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties