Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant juli 2021
Natuurmakers krijgen (letterlijk) een gezicht
Nu steeds meer natuurinitiatieven tot ontwikkeling komen, laten wij graag zien wie er achter deze plannen schuilgaan. Welke ondernemers, particulieren, organisaties en overheden investeren in meer natuur in Brabant én waarom doen ze dat?
Directeur Mary Fiers legt in haar column uit waarom wij natuurmakers een gezicht willen geven. We laten zien hoe en met wie zij hun plannen hebben uitgewerkt en of het resultaat altijd was wat ze ervan verwacht hadden. 
Uiteraard komt ook de rol van Groen Ontwikkelfonds Brabant aan bod. 
Column
Delen: 
Gegund: 13 hectare grond voor nieuwe natuur
Onlangs heeft Groen Ontwikkelfonds Brabant, via een openbare verkoopprocedure, ruim 13 hectare grond gegund aan vijf initiatiefnemers. Zij gaan nieuwe natuur ontwikkelen. Twee van hen (Stichting Beekenbos en de gemeente Bladel) leggen nieuw bos aan. Landgoed Willemsbos en Luchtenburg willen vochtig hooiland ontwikkelen in Chaam.
Er zijn ook twee clusters van percelen gegund aan Natuurmonumenten. In Bergeijk gaat Natuurmonumenten de Brouwersweijer inrichten als moeras in combinatie met kruidenrijk grasland en in Helvoirt neemt Natuurmonumenten de ontwikkeling van vochtig hooiland op zich. Het tot stand komen van vochtig hooiland is ook het doel van Van Oorschot in Drimmelen.
Over de gunning van een perceel in Udenhout is nog geen besluit genomen. Een beschikbaar perceel in Heusden is niet gegund.
Lees meer
Delen: 
Portretten van natuurmakers (1): Teun van Biljouw
Wie zijn die mensen en organisaties die nieuwe natuur in Brabant aanleggen? En waarom doen ze dat? Groen Ontwikkelfonds Brabant presenteert in de komende maanden een aantal gefilmde portretten van natuurmakers.
We starten met Teun van Biljouw uit Oisterwijk. Hij kocht een akker van een halve hectare grond en legde er natuur aan.
In bijgaande video vertelt hij over zijn beweegredenen en laat hij zien wat hij op zijn grond heeft gedaan.
Video
Delen: 
500ste aanvraag voor
subsidie ingediend
Enkele weken geleden is 500ste aanvraag ingediend voor een bijdrage van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Die mijlpaal is sneller bereikt dan was verwacht. Immers, nog maar negen maanden eerder werd de 400ste aanvraag ingediend. Dat wijst erop dat steeds meer plannenmakers de weg naar Groen Ontwikkelfonds Brabant weten te vinden. Het laat ook zien dat meer initiatiefnemers weten waarvoor ze bij Groen Ontwikkelfonds Brabant terecht kunnen.

Benieuwd?

Delen: 
Folders subsidies en fondsen vernieuwd
De folder ‘Subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven’, gemaakt in opdracht van de provincie Noord Brabant, is onlangs geactualiseerd.
De folder biedt handreikingen voor lokale groene burgerinitiatieven, die op zoek zijn naar financiering voor hun projecten. Naast provinciale regelingen bevat de folder ook een overzicht van relevante subsidies en fondsen van derden. Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan ‘initiatieven, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en/of de natuur’.
De folder
Delen: 
Serie over natuurontwikkeling op landgoederen
Op steeds meer plekken in Brabant kiezen particuliere grondeigenaren en -veelal agrarische- ondernemers ervoor om op hun landgoederen natuur aan te leggen en te onderhouden. 
In een serie van drie artikelen wordt aan de hand van concrete voorbeelden (De Zandhoef, Luchtenburg en De Koekoek) beschreven wat dat betekent voor de landgoederen en hun eigenaren.
Aflevering 1 gaat over landgoed De Zandhoef, een eigentijds familielandgoed in Eersel. 
“Bij de aanleg van dit landgoed hebben we niet geredeneerd vanuit ‘hoeveel bos móeten we aanleggen?’, maar hebben we het antwoord op de vraag ‘hoe belangrijk is natuur voor ons?’ vooropgesteld.”
Het artikel
Delen: 
Contact
E-mail opties