Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant augustus 2021
COLUMN
Kansgericht werken

De druk op het grondgebruik in Brabant neemt toe. Hoe kun je een gevecht om de schaarse grond voorkomen?
Door meer samen te werken én door op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden voor multifunctioneel grondgebruik. Slimme keuzes maken dus. Directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant legt in haar maandelijkse column uit wat daar voor nodig is.

Column
Delen: 
In najaar verkoop van grond voor nieuwe natuur
Groen Ontwikkelfonds Brabant biedt regelmatig gronden in Brabant te koop aan. Het gaat om gronden die al zijn of nog moeten worden ingericht als natuur. Grondverkopen worden altijd aangekondigd via onze website en onze nieuwsbrieven.
Wat staat er voor de komende tijd in ieder geval op de planning:
  • de openbare verkoop van Ruttestraat 11 in Netersel. Het gaat hier om ruim 4 hectare nog te ontwikkelen natuur in combinatie met een aantal gebouwen (woonhuis en stal). Meer informatie over de verkoop volgt in september;
  • begin oktober worden verschillende percelen in Vessem aangeboden. De te verkopen percelen bieden volop ruimte voor natuur in combinatie met ondernemende activiteiten. 
Volg ons
Delen: 
Pilot met combinatie houtbouw en aanleggen bos
In oktober start Groen Ontwikkelfonds Brabant een pilot, waarbij wordt onderzocht hoe het bouwen met duurzaam geproduceerd hout uit Brabant kan worden gecombineerd met de aanleg van nieuwe, biodiverse bossen.
De pilot komt voort uit gesprekken die Groen Ontwikkelfonds Brabant in het afgelopen halfjaar heeft gevoerd met onder meer vertegenwoordigers van houtbouwpartijen, TNO en architecten. Aanleiding voor de gesprekken was de constatering dat er enerzijds een grote ambitie is om extra bossen aan te leggen en anderzijds de wens bestaat om meer hout te gebruiken bij de bouw van onder meer woningen. Dat laatste is een gevolg van de groeiende behoefte aan een meer circulaire economie.
Groen Ontwikkelfonds Brabant wil, als onderdeel van de pilot, een aantal percelen beschikbaar maken voor partijen, die in samenwerking met anderen uitvoering willen geven aan het idee om houtbouw en nieuwe bossen te combineren. De percelen die beschikbaar komen zijn nog niet ingericht; initiatiefnemers wordt gevraagd hiervoor plannen te maken. Binnenkort volgt, via onder meer de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant, meer informatie over deze pilot.
Natuur en Ondernemen
Delen: 
Vacature voor subsidiemedewerker
Groen Ontwikkelfonds Brabant ontvangt steeds meer subsidieaanvragen voor de aanleg van nieuwe natuur in Brabant.
De aanvragen worden niet alleen talrijker, maar ook omvangrijker en complexer. Daarnaast zien we ook het aantal verzoeken om subsidies definitief vast te stellen toenemen.
Wij zijn daarom op zoek naar een extra subsidiemedewerker (m/v), die ons kleine en gedreven team voor 32 tot 36 uur per week wil versterken.
Het gaat om een functie voor onbepaalde tijd.
Benieuwd? Bekijk de vacaturetekst.
Je kunt nog tot en met 8 september reageren op de vacature.
Vacature
Delen: 
Binnenkort brochure over voedselbossen in Brabant
Nergens in Nederland ontstaan zoveel initiatieven voor voedselbossen als in Brabant. Soms zijn het ondernemers, die ervoor kiezen landbouwgrond geschikt te maken voor het verbouwen van vruchten en noten. Soms zijn het burgers die, al dan niet als collectief, zo voor hun eigen voedselvoorziening willen zorgen.
Wij helpen al die initiatiefnemers graag op weg. Daarom wordt momenteel een eenvoudige en handzame brochure voorbereid, die relevante informatie bevat over het ontwikkelen van voedselbossen in het Natuurnetwerk Brabant. De folder verschijnt eind september. Je kunt hier al aangeven de brochure te willen ontvangen.
Voedselbos
Delen: 
Serie over natuur op landgoederen – deel 2
Op steeds meer plekken in Brabant kiezen particuliere grondeigenaren ervoor om op hun landgoederen natuur aan te leggen en te onderhouden.
In een serie van drie artikelen wordt aan de hand van concrete voorbeelden (De Zandhoef, Luchtenburg en De Koekoek) beschreven wat dat betekent voor de landgoederen en hun eigenaren.
Aflevering 2 gaat over landgoed Luchtenburg in Ulvenhout, waar ook het bedrijf de Smaakspecialist van bewoner Pieter Dirven is gevestigd.
“Ik hecht veel waarde aan verbetering van onze biodiversiteit. Onze activiteiten zijn erop gericht om de aarde niet te uit te putten. Dan is het mooi dat je dat hier letterlijk in de praktijk kunt brengen.”
Lees meer
Delen: 
Contact
E-mail opties