Nieuwsbrief Groen Ontwikkelfonds Brabant november 2021: aanpassing subsidieregeling, glyfosaatverbod en afstudeerbomen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Groenontwikkelfonds Brabant Online lezen
Groen Ontwikkelfonds Brabant november 2021
COLUMN
Wij van WC-eend...
Wij vertellen en schrijven graag over wat wij doen, maar stellen ons liever bescheiden op als het gaat om het waarderen van onze eigen prestaties. Dat laten we graag aan anderen over. Zoals aan het onderzoeksbureau KplusV, dat, in opdracht van het provinciebestuur, onderzoek heeft gedaan naar het functioneren van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
Lees meer over de bevindingen van KplusV in de column van Mary Fiers.
Column
Delen: 
LET OP: belangrijke wijziging van subsidieregeling
Per 1 januari 2022 wijzigt de subsidieregeling Realisering Natuurnetwerk Brabant. Op onderdelen is sprake van een belangrijke aanpassing. Deze wijziging is het gevolg van voorwaarden die de Europese Unie stelt aan het verlenen van staatssteun.
De late aankondiging van deze wijziging kan voor sommige natuurmakers lastig of zelfs vervelend zijn. Daarom wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een soepele overgangsregeling en deels een verlate invoering.
Over de nieuwe subsidieregeling moet de provincie nog een besluit nemen. Naar verwachting wordt de nieuwe regeling eind december, of zoveel eerder als mogelijk, gepubliceerd.
Lees meer
Delen: 
Verbod op gebruik van glyfosaat tóch toegestaan
Het wordt Groen Ontwikkelfonds Brabant tóch toegestaan een verbod op het gebruik van glyfosaat op te nemen in onze meerjarige pachtcontracten. De Grondkamer Zuid had in eerste instantie bezwaar tegen die bepaling, maar de Centrale Grondkamer heeft begin november de afwijzing herroepen. 
Het gaat hierbij overigens alleen om nieuwe pachtcontracten, waarbij de pachter vooraf de keuze heeft om wel of niet in te schrijven. “Gelukkig zijn er veel agrarische ondernemers, die onze gronden pachten, die dit verbod geen probleem vinden. We kunnen door deze uitspraak, samen met onze pachters, werken aan verbetering van de bodemkwaliteit en biodiversiteit”, aldus een verheugde directeur Mary Fiers.
Vanwege het maatschappelijk belang van deze uitspraak is er zowel in de aanloop naar de zitting als na afloop veel persaandacht geweest voor de uiteindelijke beslissing van de Centrale Grondkamer.
Lees meer
Delen: 
Word ook een Brabantse Burgerboss!
Twee maanden na de start van de campagne Brabantse Burgerbossen hebben bijna 200 donateurs al ruim 1250 vierkante meter bos (exclusief verdubbelaar) gedoneerd. Nog dagelijks melden zich nieuwe donateurs aan.
Veel mensen steunen het plan voor meer bossen in Brabant en werken daar graag aan mee. Ook worden vragen gesteld over de kosten van het aanleggen van een bos. Daaruit blijkt dat veel mensen zich niet realiseren dat een nieuw bos maken in Nederland kostbaar is, vooral vanwege de hoge grondkosten. Op de website leggen we uit hoe wij tot het bedrag van 10 euro per vierkante meter zijn gekomen. Wat veel vragenstellers zich bovendien niet realiseren is dat Groen Ontwikkelfonds Brabant elke inleg verdubbelt. Met andere woorden: voor jouw tientje wordt niet 1, maar 2 vierkante meter bos aangelegd.
Doneren?
Delen: 
Brabantse pachtgronden voor 2022 gegund 

Groen Ontwikkelfonds regelt sinds enkele jaren de pachtuitgifte van een groot deel van de gronden van de provincie Noord-Brabant. Tussen 13 september en 8 oktober konden pachters inschrijven op de voor 2022 beschikbare percelen. Afgelopen week is bekendgemaakt wie welke pachtgronden gegund heeft gekregen. De pachtlijst is gepubliceerd op de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant.
In de komende tijd worden nog enkele beschikbare percelen gepubliceerd op www.pachtbank.nl. Het gaat om percelen die ten tijde van de inschrijvingsronde nog niet beschikbaar waren of waarvan de status onjuist vermeld was.
Geïnteresseerden kunnen daar, rekening houdend met de bij de percelen aangegeven voorwaarden, op inschrijven.

Pachtlijst
Delen: 
Studenten Avans planten 'afstudeerbomen'
"Een mooi voorbeeld van samen de handen uit de mouwen steken om nieuwe natuur in Brabant te realiseren”, vindt directeur Mary Fiers van Groen Ontwikkelfonds Brabant van het initiatief van studenten van Avans Hogeschool om een bos met ‘afstudeerbomen’ aan te leggen.
Het idee is afkomstig van de Avans-studenten Lisa Heyman en Nick den Bol. Zij wilden een boom cadeau doen aan alle afstudeerders van Avans en daarmee een nieuw bos creëren. Zo willen zij de natuur helpen te herstellen en het CO2-gebruik van het Avansonderwijs compenseren.
Hun idee is werkelijkheid geworden. Op zaterdag 6 november hebben alumni van Avans, in aanwezigheid van onder meer gedeputeerde Hagar Roijackers, de eerste 4.000 uitgereikte afstudeerbomen geplant in Den Bosch.
Groen Ontwikkelfonds Brabant draagt bij aan dit bos via een subsidie op de grondkosten en een deel van de inrichting.
Meer weten?
Delen: 
Contact
E-mail opties